Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfund er en NGO (non-governmental organization), der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden. Vi vil skabe lige muligheder og ligeværd - kulturelt, politisk og for den enkelte. Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Organisationen har eksisteret siden 1871 og er den ældste kvindeorganisation i Danmark. Der er sket enorme ændringer i samfundet siden da. Kvinder har fået stemmeret, ret til fri abort og er blevet selvforsørgende. Trods disse samfundsændringer er debatten om køn stadig vigtig, da der også i 2018 eksisterer uligheder mellem kønnene.

StopChikane!

Gratis, anonym rådgivning for voksne ofre for online, digitale krænkelser og hævnporno

28 83 40 70

Mandag og onsdag: kl. 15-17

Dansk Kvindesamfunds nye krisecenter

Fredag den 20. april 2018 åbnede Dansk Kvindesamfund nyt krisecenter, der har særligt fokus på nybagte mødre og gravide.

Læs mere

Kort om Køn er Dansk Kvindesamfunds feministiske webmagasin.
Vores dygtige skribenter leverer artikler om ligestilling i ind- og udland, reportager fra forskellige events, interviews og anmeldelser.

Rigtig god læselyst!

Det Nationale Voldsobservatorium dementerer påstand om at kvinder er mere voldelige end mænd

I den sidste måned har aviserne bragt 'nyheden' om at kvinder er mere voldelige end mænd. En arbejdsgruppe fra Voldsobservatoriet dementerer påstanden i dette indlæg.

Lisa Holmfjord holder tale ved 8. marts demonstration

Lisa Holmfjord, forkvinde i Dansk Kvindesamfund og direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, holder tale til netværket Aldrig din skylds 8. marts demonstration på Nytorv i København.

Debatindlæg af Lisa Holmfjord i Berlingske: Når kvinden provokerer, slår manden

Kvinders vold er med til at legitimere mænds vold. Stopper man kvinders vold mod mænd, reducerer man mænds vold mod kvinder.

Støttekampagne i anledning af FN’s dag for bekæmpelse af vold mod kvinder

Den 25. november er det FN-dagen, The International Day for the Elimination of Violence Against Women, der også er startskuddet til 16 Days of Activism. I den anledning lancerer Dansk Kvindesamfund en støttekampagne til fordel for vores nye krisecenter, der åbner i marts 2018. Alle bidrag går ubeskåret til etableringen af krisecenteret. Man kan donere via MobilePay på 95730 og husk at skrive ’Vold’ i emnefeltet.

Vordende forældre opdeles i et A og et B hold

Med nedprioriteringen af de offentlige tilbud indfører regionerne - og regeringen ved at sætte regionernes økonomiske rammer - skjult brugerbetaling i svangreomsorgen. Det betyder, at dem der har råd kan supplere det mangelfulde offentlige tilbud med privat tilkøbt jordemoder eller fødselsforberedelse. Dansk Kvindesamfund har sendt et åbent brev til de opstillede kandidater til regionsrådsvalget d. 21. november. Du kan læse kandidaternes svar på Dansk Kvindesamfunds Facebook-side.

Instagram