Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfund uddeler flere legater. Få overblik over dem nedenfor.

Dansk Kvindesamfund uddeler årligt to legater

Det ene legat er Dansk Kvindesamfunds Fællesfond og det andet er Jutta Bojsen-Møllers Legat. Legaterne gives fortrinsvis til kvinder under uddannelse.

Læs mere om Dansk Kvindesamfunds legater her

Hulda Pedersens Legat

Legatet støtter initiativer, hvis formål er at fremme fuld ligestilling mellem kønnene – f.eks. kvindepolitiske initiativer, kvinde- og kønsforskning, udgivelser, projekter og lignende, der er rettet mod ovenstående formål. Legatet støtter ikke uddannelse.

Læs mere om Hulda Pedersens Legat her