Facebook Twitter Instagram search

Vi har brug for dig. Dansk Kvindesamfund arbejder for en verden med lige muligheder og ligeværd - kulturelt, politisk og for den enkelte. Du støtter aktivt dette arbejde med dit medlemskab.

Når du har udfyldt formularen, vil du blive ført videre til et betalingsmodul, hvor du skal betale dit første kontingentbidrag.

Kontakt Charlotte på sekretariatet, hvis der opstår forhindringer undervejs, eller du ønsker en alternativ indmeldingsløsning.