Facebook Twitter Instagram search

Reel ligestilling mellem kønnene

Dansk Kvindesamfund arbejder for at nå reel ligestilling mellem kønnene, så alle kvinder kan udfolde sig fuldt ud i det offentlige liv, få uddannelse, job og familie. Derfor arbejder vi for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og kulturel undertrykkelse.

Målet er, at kvinder opnår selvbestemmelse og økonomisk uafhængighed nationalt og internationalt. Vi arbejder for, at kvinder organiserer sig og præger beslutningsprocesserne på alle politiske og administrative niveauer i samfundet.

Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Vedtægter

Download Dansk Kvindesamfunds vedtægter (pdf)

Vi er en landsdækkende organisation

Dansk Kvindesamfund har flere steder i landet lokale kredse, som har deres egne aktiviteter. Hvis du er interesseret i at få oplyst, om der er en lokal kreds i dit område, kan du sende en mail til
[email protected] eller ringe på 33 15 78 37.

Relaterede netværk

Her kan du læse om de to netværk, der relaterer sig til Dansk Kvindesamfund og de mærkesager, vi arbejder med.

Det ene netværk er 8. marts-gruppen, der er en del af et større netværk kaldet 8. marts-initiativet, som arbejder for et samfund med mindre prostitution og kvindehandel.
Læs om 8. marts-gruppen her.

Det andet netværk er IAW, som er en international sammenslutning af kvindeorganisationer og individuelle personer, der arbejder for at sikre ligestilling på et internationalt plan.
Læs mere om IAW her.