Facebook Twitter Instagram search

Vi vil have den gode fødsel tilbage!

En god fødselsoplevelse er af afgørende betydning, når du skal påbegynde dit nye liv som forælder. Men er du gravid i dag, er risikoen for, at du får en eller flere dårlige oplevelser i forbindelse med din fødsel, desværre stor. For forholdene for fødende i Danmark er gennem de seneste 20 år blevet væsentligt forringet.

Af Lisa Holmfjord, forkvinde Dansk Kvindesamfund

Det er ingen sygdom at være gravid, og en fødsel er en helt naturlig proces. Så langt så godt. Men en fødsel er også en voldsom udfordring for de fleste kvinder, ligesom perioden lige efter fødslen er præget af store forandringer, både fysiologisk og følelsesmæssigt.

Det er derfor afgørende at komme optimalt fra start, når du skal påbegynde dit nye liv som forælder. En god fødselsoplevelse er således af afgørende betydning. Men er du gravid i dag, er risikoen for, at du får en eller flere dårlige oplevelser i forbindelse med din fødsel, desværre stor. For forholdene for fødende i Danmark er gennem de seneste 20 år blevet væsentligt forringet.

Som fødende kan du i dag risikere at blive flyttet fra et sygehus til et andet midt under din fødsel. Du vil yderst sjældent opnå det privilegie at føde med en jordemoder, du har mødt under graviditeten, og selv under fødslen må du forberede dig på at møde flere forskellige jordemødre. Tidligere var du indlagt i fem dage efter din fødsel, men i dag forventes det, at du tager hjem senest 4-6 timer efter, at navlesnoren er klippet, uagtet at det er midt om natten, og der er snestorm udenfor.

Nedskæringerne i indlæggelsestiden har medført en kraftig stigning i antallet af genindlæggelser af børn, der bliver dehydrerede, fordi den nybagte mor ikke har fået ordentligt styr på amningen. Det er en trist bivirkning, der skyldes den korte indlæggelsestid, for det er simpelthen ikke realistisk for jordemoderen at uddanne i ordentlig ammeteknik på så kort tid.

Samtidig bliver den hurtige udskrivning ikke fulgt op af øget omsorg og hjælp til de nybagte forældre, når de kommer hjem fra hospitalet. Det betyder, at risikoen for at komme skævt fra start stiger betydeligt. Derved risikerer man, at moderskabet i stedet for at udvikle og øge den enkelte kvindes selvværd bliver det, der bryder hende ned. Det er ganske enkelt uacceptabelt, at vi, i en velfærdsstat som den danske, uden tøven skaber så utrygge vilkår for fødende kvinder og en potentielt sundhedsfarlig start på livet for alle nyfødte.
Det er ikke jordemødrenes skyld. De har forsøgt at råbe op om disse problemer gennem mange år. I dette nummer af K&S har vi af samme årsag givet mikrofonen til tre dygtige jordemødre, i håb om at nogen snart lytter.
Og samtidigt efterlyser vi i Dansk Kvindesamfund en værdidebat, der kan give os svar på spørgsmål som: Hvad er en god fødsel? Hvor går grænsen for, hvad vi vil byde en fødende kvinde? Hvor er respekten og omsorgen forsvundet hen? Det er på tide, at vi som samfund stiller os selv disse spørgsmål. Det er på tide, at vores politikere svarer.

I Dansk Kvindesamfund mener vi, at alle har ret til en god fødsel og en god start på livet som forældre. Når en kvinden er tryg, har hun det bedste graviditetsforløb, den bedste fødsel og det bedste barselsforløb. Vi ønsker derfor, at alle kvinder sikres ret til ordentlig fødsels- og barselsstøtte. Det vil sige ret til minimum to døgn på fødestedet.

De kvinder, der selv vælger at føde ambulant, skal tilbydes to hjemmebesøg af en jordemoder. Det første besøg skal ske seneste 48 timer efter fødslen. Endelig skal der være øget fokus på inddragelse af far eller kvindelige medforældre. Og naturligvis skal begge forældre have ret til at overnatte på barselsafsnittet. Ligesom ingen fødende kvinde skal tvinges til at smække lårene sammen og transportere sig selv hen til et andet hospital midt i sin fødsel.