Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfund arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår. Vi mener, at dette arbejde er vigtigt i hele verden, og derfor foregår arbejdet både i Danmark (nationalt) og i udlandet (internationalt).

I Danmark arbejder vi på forskellige måder. Dansk Kvindesamfund har lokale kredse rundt omkring i Danmark, vi har forskellige udvalg og arbejdsgrupper, og vi arbejder også for at påvirke regeringens politik. Dansk Kvindesamfund har et årligt landsmøde, hvor det besluttes, hvilke områder Dansk Kvindesamfund skal beskæftige sig med.  På landsmødet vælges 7 styrelsesmedlemmer, som skal planlægge arbejdet i foreningen i det følgende år. De lokale kredse kører selvstændigt og vælger selv, hvilke emner de vil arbejde med.

Hvis man er medlem af Dansk Kvindesamfund og har lyst til at arbejde med noget andet end den lokale kreds, man hører til, kan man få hjælp fra sekretariatet i København til at starte en arbejdsgruppe.