Facebook Twitter Instagram search

Ja, det har vi helt bestemt! I rigtig mange år har Dansk Kvindesamfund arbejdet hårdt for at opnå fuld ligestilling mellem kønnene, og det vil vi blive ved med, indtil der ikke længere er brug for os! Nedenfor kan læse om nogle af de mærkesager, vi har haft direkte indflydelse på.

 

Kvindernes stemmeret

Retten til selvstændig forsørgelse

Retten til fri abort

Ligeløn