Facebook Twitter Instagram search

Sådan føder kvinder i dag

Epiduralblokade, kejsersnit, igangsættelse og vestimulation. Der er mange ting at tage stilling til, når man skal begynde sit moderskab. Over halvdelen af kvinder føder med ekstra hjælp, viser statistikken.

Af Rebekka Falsing

”Min søster sprækkede helt om til numsen,” sagde en af mine nære veninder i gymnasiet, da hun med både fascination, glæde og skræk fortalte, at hun var blevet moster. Det er det eneste af den samtale, som jeg husker i dag, 10 år senere.

Fødsler kan fylde meget hos kvinder. Måske mest de kvinder, som ikke har været igennem det, men tænker gerne at ville have børn – og især de kvinder, som har det nært forestående.

Hvordan kommer det til at gå? Vil det gøre ondt? Og hvor ondt?! Hvordan kommer det til at forløbe?

Det kan statistikker ikke besvare i det enkelte tilfælde, men nedenfor kan man læse sig frem til, hvordan kvinderne i 2016 fødte. Det kan måske hjælpe med at få en bedre forståelse af, hvordan en fødsel forløber i Danmark.

Fordobling af hjemmefødsler
Næsten halvdelen af fødende kvinder klarer den uden al for meget medicinsk eller teknisk indblanding ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Procentsatsen har været stigende siden 2011, hvor 40 procent af de fødende kvinder klarede den mere eller mindre selv.

De fleste kvinder enten vælger eller ender med at føde på sygehuset. 94 procent af alle fødende føder deres barn eller børn på hospitalet. Men det er en nedadgående procent, for flere vælger at føde deres børn hjemme, fremgår det af opgørelser fra 2016.

Forrige år gjaldt det knap 2.000 kvinder, svarende til tre procent. Dog er det en fordobling af hjemmefødsler på bare to år. De fleste er flergangsfødende, men lidt over hver fjerde af hjemmefødslerne bliver gennemført af kvinder, som ikke har født børn før.

Hver fjerde sættes i gang
Men inden vi når så langt, skal vi først nå hen til fødslen. Det er ikke mange, som oplever at føde præcis på terminsdatoen, men de fleste kvinder i Danmark føder fra tre uger før og til terminsdato. 67 procent, for at være helt præcis. Hver fjerde gravide går over tiden.

28 procent førstegangsfødende går over tiden. Så er du også en af de gravide, som hele tiden får at vide, at førstegangsfødende går over tiden, kan du nu svare: 28 procent. No more, no less. Henvis til Sundhedsdatastyrelsen.

Det anbefales, at kvinder føder, før de har nået uge 42. Derfor bliver mange kvinder sat i gang, når de har passeret terminsdatoen med en uge og nogle dage. Men det er under halvdelen af de igangsatte kvinder, som har nået at gå en uge over terminsdatoen. De fleste igangsatte bliver sat i gang inden de rammer terminsdatoen. I alt blev 23 procent af de gravide sat i gang i 2016.

Hver tredje førstegangsfødende får epidural
Nu er vi sat i gang. Så kører det! Nu skal vores lille pige eller dreng til verden. Sandsynligheden for, at det bliver en dreng er i øvrigt størst. Forrige år kom der knap 2000 drenge mere til verden end piger. Det er ikke særligt for året – generelt fødes der flere drenge end piger. Det kan ses i tallene fra Sundhedsdatastyrelsen.

Dog kører det lidt trægt for nogle af de fødende, men de kan få hjælp til at sætte fut i sagerne. Lidt over hver fjerde førstegangsfødende får vestimulerende hjælp med oxytocin. Det gælder hver tiende flergangsfødende.

Når man så har fået sat skub i fejemøget, kan det også blive for meget. Mange betragter fødsler som det mest smertefulde, man kan komme igennem. Om det er sandt, må være op til den enkelte.

Heldigvis findes der hjælpemidler. Det kraftigste er epiduralblokaden. Knap hver tredje danske førstegangsfødende tager imod denne lindring, så sagde du også ja-tak, er du bestemt ikke alene om at synes, at det gør nas at føde.

Hver femte bliver kejserinde
Og så er der kejserinderne – de kvinder, som føder ved kejsersnit. I omegnen af hver femte af de fødende kvinder fødte gennem maveskindet. 42 procent af disse var planlagt på forhånd, kan det ses i tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Der er en forøget risiko for kejsersnit, hvis man er blevet sat i gang. 17 procent af igangsatte må forløses ved kejsersnit. Det er lidt højere for førstegangsfødende, hvor over hver femte ender i kejsersnit.

Fødsler er individuelle, og ingen fødsel kan beskrives i et tal. Men sidder du og reflekterer over, hvordan din forestående fødsel kan forløbe, om du mon var den eneste, som skulle sættes i gang, eller om alle andre tager på sygehuset, så har du forhåbentlig fået lidt svar i ovenstående tal.