Facebook Twitter Instagram search

Lisa Holmfjord

[email protected]

Direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre

Lisa er forkvinde for Dansk Kvindesamfund og adm. direktør for vores krisecentre. Lisa er udnævnt til flere tillidsposter. Hun er Dansk Kvindesamfunds repræsentant i Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsudvalg, Det nationale voldsobservatorium samt i Kvinderådets bestyrelse. Ligeledes er hun udpeget som Kvinderådets repræsentant i EWL’s Center on violence against Women (Det europæiske voldsobservatorium).

Lisa er uddannet socialrådgiver og har en master i retorik og kommunikation. Lisa er medforfatter til bøgerne ‘Forældreansvarsloven – når der er vold i familien’ og ‘Stemmer – et samtidsblik på køn og feminisme’.