Facebook Twitter Instagram search

Lisa Holmfjord

[email protected]

Forkvinde

Lisa er forkvinde for Dansk Kvindesamfund og direktør for vores krisecentre. Lisa er udnævnt til flere tillidsposter. Hun er Dansk Kvindesamfunds repræsentant i Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsudvalg, Det Nationale Voldsobservatorium samt i Kvinderådets bestyrelse. Ligeledes er hun udpeget som Kvinderådets repræsentant i EWL’s Center on violence against Women (Det Europæiske Voldsobservatorium).

Lisa er uddannet socialrådgiver og har en master i retorik og kommunikation. Lisa er medforfatter til bøgerne ‘Forældreansvarsloven – når der er vold i familien’ og ‘Stemmer – et samtidsblik på køn og feminisme’.