Facebook Twitter Instagram search

Opfordring til udenrigsministeren og ligestillingsministeren vedr. overholdelse af Istanbulkonventionen

Dansk Kvindesamfund er meget bekymret over nyheden om, at Tyrkiet har til hensigt at trække sig ud af Istanbulkonventionen, som har til formål at arbejde for forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og piger.

Vi opfordrer den danske regering til at udvise bekymring for den fremtidige beskyttelse af tyrkiske kvinder og piger imod vold og vold i hjemmet.

Præsident Erdogans ønske om at trække Tyrkiet ud af Istanbulkonventionen er et tilbageskridt i arbejdet for at nedbringe vold mod kvinder og piger og beskyttelsen af dem. Det tilskynder gerningsmænd (og potentielle gerningsmænd) til at fortsætte og potentielt eskalere den vold, der bliver begået mod kvinder og piger.

Europarådet har udsendt en erklæringen ved formand Marija Pejcinovic Buric, hvor hun ligeledes giver udtryk for, at Erdogans ønske om at trække sig ud af konventionen er et stort tilbageslag for bestræbelserne på at beskytte kvinder og piger mod den vold, de oplever på daglig basis i det tyrkiske samfund.

De nylige statistikker fra Tyrkiet viser, at der dræbes tre kvinder hver dag i Tyrkiet, hovedsageligt af deres partnere elle ægtemænd. Det er også værd at bemærke, at den berømte tyrkiske romanforfatter og aktivist Elif Shafak i et interview med CNN lørdag den 20. marts påpegede, at vold mod kvinder og piger i Tyrkiet er stigende og eskalerende.

Tyrkiske kvinderettighedsaktivister påpeger ofte det faktum, at tyrkiske kvinder ikke møder nogen form for støtte, når de rækker ud efter hjælp hos politiet eller domstolene. Der er en tendens til at reducere konsekvenserne og nedsætte straffene for de gerningsmænd, der begår vold mod kvinder og piger. Det undergraver ofrenes grundlæggende menneskerettigheder og kvinders tillid til, at myndighederne vil hjælpe dem, når de udsættes for vold og vold i hjemmet.

Ved Europarådets evaluering af Tyrkiets implementering af Istanbulkonventionen (2019) fremsatte man også adskillige anbefalinger til forbedring af myndighedernes behandling af kvindelige ofre for vold og vold i hjemmet. Rapporten påpeger et behov for mere effektivt at slå ned på vold mod kvinder, begået i ”ærens navn”: drab, der er motiverede og legitimerede i kulturens og religionens navn.

Tyrkiet skal ikke legitimere vold mod kvinder i hverken kulturen, religionen eller traditionelle normer.

I 2016 og igen fire år senere forsøgte den tyrkiske regering at vedtage et kontroversielt lovforslag, der tillader voldtægtsmænd strafnedsættelse, hvis de indvilger i at gifte sig med deres mindreårige ofre. Disse praksisser og ideer er dybt forankret i kulturelle normer i et patriarkalsk og sexistisk samfund, der behandler kvinder som andenrangs borgere.

Den nuværende nationale lovgivning i Tyrkiet giver ikke tilstrækkelig beskyttelse på trods af præsident Erdogans argumentation om dette. Tyrkiets ønske om at trække sig ud af konventionen efterlader kvinder og børn ubeskyttet.

Dansk Kvindesamfund opfordrer den tyrkiske regering til at genoverveje intentionen om at trække sig ud af konventionen og i stedet fuldt ud forpligtige sig til implementeringen af denne.

Vi håber, at den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, og ligestillingsminister, Peter Hummelgaard, udover at udtrykke deres bekymring over dette vil overveje at iværksætte sanktioner i forhold til Tyrkiet.