Facebook Twitter Instagram search

Partnervold mod kvinder er et omfattende problem i Danmark. Det skønnes at ca. 33.000 kvinder årligt udsættes for partnervold og at ca. 33.000 børn årligt er vidne til fysisk vold mod en forælder. Hvert år kommer ca. 2.000 børn med deres mor på krisecenter. Af disse har 72 % været vidne til fysisk eller seksuel vold mod deres mor, 57 % af børn på et krisecenter har været udsat for psykisk vold, og 37 % af børn på et krisecenter har selv været udsat for fysisk vold.

Presset på alle landets krisecentre er vokset støt med årene. I 2016 måtte 61 % af de kvinder, der henvendte sig til krisecentrene med ønske om plads gå forgæves. Problemet er dog størst og mest konstant i hovedstadsområdet.

Det er på denne baggrund, at Dansk Kvindesamfund åbner nyt krisecenter i København. Det nye krisecenter har særligt fokus på gravide og kvinder med børn, da vi gennem vores arbejde har erfaret, at der eksisterer en særlig udsathed hos denne gruppe. Mødrene har brug for støtte til at få en bedre relation til deres børn, og børnene har brug for voksnes hjælp og støtte til at bearbejde følgerne af vold mod dem selv og/eller deres mor. Undersøgelser viser nemlig, at det er skadeligt for børn at vokse op i familier med vold, og at det er lige så skadeligt at være vidne til vold, som selv at være udsat for vold. Indsatsen overfor børn er derfor væsentlig og står centralt i vores arbejde på krisecenteret.

Det nye specialiserede krisecenter vil kunne tage vare på de mange behov som denne særlige gruppe har. Krisecenterets fagpersonale består af medarbejdere med specialistfunktioner og særlig erfaring indenfor børne- og familieområdet. Med krisecenteret skaber vi et helhedsorienteret tilbud med særlig fokus på at udvikle og støtte mor/barn-relationen, samt hjælpe børnene til en bedre barndom og et godt fremtidigt voksenliv uden vold.

Det nye krisecenter har til huse i den historiske bygning Tegneskolen for Kvinder, som Dansk Kvindesamfund i 1876 var med til at stifte. Den er tegnet af arkitekten Vilhelm Klein som et fint eksempel på tidens historicistiske tendens og er i dag fredet. Etableringen af krisecenteret er sket i pagt med dette, og bygningen er nu, til stor glæde, tilbage i Dansk Kvindesamfunds hænder.