Facebook Twitter Instagram search

Når sexchikane sniger sig med til julefrokosten

Julefrokostsæsonen er over os, og kollegaer landet over samles til festlige begivenheder. For Stine blev en julefrokost dog alt andet end festlig. Og hun er ikke alene. Men hvor går grænsen egentlig for sexchikane? Og hvad kan du selv gøre, hvis det en dag sker for dig?

Foto: Thiane

Af Emma Thomsen

Rødvinen er skænket, guirlanderne pryder festlokalet, og All I Want for Christmas strømmer ud af højttalerne. Der er en helt særlig stemning på denne kolde december aften. Den aften, hvor alle, uanset hierarkisk status, har social accept til at bunde både rødvins- og snapseglasset. Den aften, hvor grænserne for nærhed mellem kollegaer måske bliver brudt en enkelt gang for meget. Den årlige julefrokost.

For hvor går grænsen for sexchikane? Og er det sværere at definere denne grænse til den årlige julefrokost, når alle kollegaer slipper tøjlerne?

Det var det for HK-medlemmet Stine. I rapporten ”Under Overfladen” fortæller hun sin historie om, hvordan hendes chef pludselig blev for nærgående ved en julefrokost:

”Første gang sad jeg ved siden af ham, og sa? lagde han pludselig ha?nden pa? mit la?r. Jeg blev overrasket og tænkte: Hvad i alverden ligger der i det?” Stine uddyber, hvordan hun efterfølgende havde svært ved tydeligt at vise afstand til chefen, særligt fordi han aldrig havde haft en grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen, når han ikke var fuld.

Situationen gentog sig dog til firmaets julefrokost året efter, og det var dråben for Stine:

”Til en anden julefrokost blev det endnu mere grænseoverskridende, fordi han helt bevidst hældte vin ud over mig og selv ville tørre det op. Der var flere af kollegaerne, der kommenterede pa? det bagefter.”

Stine valgte dog ikke at gå videre med sagen, fordi situationen ikke udviklede sig yderligere.

Kun toppen af isbjerget

I HK-rapporten ”Under Overfladen” fremgår det ligeledes, at de som fagforening kun førte én sag i 2016 omhandlende sexchikane. Men den ene sag viser sig kun at være toppen af isbjerget. Af en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.936 HK-medlemmer fremgår det, at hele 26,4 % inden for det sidste år føler, at de har været udsat for en eller flere situationer, der har været seksuelt krænkende. Disse situationer har været alt fra uønskede sms-beskeder eller upassende blikke til uønsket berøring eller blotteri på arbejdspladsen.

Så hvordan kan det være, at der kun blev ført én sag, når hvert fjerde medlem har oplevet disse krænkelser?

Orker ikke at kæmpe

Fra HK selv lyder kommentaren, at ”rigtig mange medlemmer ikke orker at kæmpe.” Ligeledes indgår mange et forlig, så sagen aldrig ender i retten, fordi arbejdsgiveren i mange tilfælde ikke ønsker negativ omtale.

Peter Breum, der er en af landets førende advokater inden for sexchikanesager, har en anden forklaring:

”Det er ofte enormt skamfuldt og tabubelagt overhovedet at stå frem og anklage sin arbejdsgiver, fordi mange retter skylden indad. Oveni det skal man igennem en langvarig retssag,” udtaler han til Fagbladet 3F.

Hertil har mange muligvis ikke en klar idé om, hvad der kan eller ikke kan defineres som sexchikane og finder det derfor udfordrende at sætte nogle klare grænser. Men sexchikane er ulovligt, og det indebærer alt, hvad du føler går over din grænse, som har en seksuel karakter.

Førstepladsen i Europa

I en analyse fra 2014 lavet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder fremgik det, at antallet af danske kvinder, der inden for de sidste 12 måneder havde været udsat for sexchikane, var hele 37 %.

Dette tal dækker dog over både situationer på og uden for arbejdspladsen. De 37 % bragte Danmark op på en førsteplads i hele Europa med flest tilfælde af sexchikane. Det er et tal, der vidner om, at sexchikane ikke bare er et problem i julefrokostsæsonen – det er et problem hele året.

Men hvad skal man så gøre, hvis man oplever en grænseoverskridende situation af seksuel karakter? Her kan vi vende tilbage Stines historie. Hun råder andre til at gå til sin fagforening, hvis de oplever uønsket eller seksualiserende adfærd fra kollegaer:

”Det ville jeg nok gøre frem for at gå til mine kollegaer, fordi vi er en lille arbejdsplads.”

Og så vil hun aldrig sætte sig ved siden af sin chef til en julefrokost igen.

Her kan du læse HK’s råd til, hvordan du tackler sexchikane

  • Sig klart og tydeligt, at du ikke vil finde dig i det.
  • Lad være med at skjule, at du bliver chikaneret. Tal med familie og venner om det.
  • Lad være med at tro, at det er din skyld.
  • Opfat chikanen som et arbejdsmiljøproblem – og ikke som dit personlige ansvar.
  • Hvis du har svært ved at få sagt fra, eller chikanen fortsætter, selv om du har sagt fra, så tal med din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant om chikanen.
  • Tal evt. med kollegaer om det i samarbejde med din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant for at finde ud af, om andre også udsættes for sexchikane.

Kilde: HK