Facebook Twitter Instagram search

Vold mod kvinder

Mærkesager

Vold mod kvinder er et stort problem

Knapt 4 % af alle voksne kvinder i Danmark har i det seneste år været udsat for fysisk vold. Af disse har ca. 2 ud af 3 været udsat for vold af deres nuværende eller tidligere partner. Det anser Dansk Kvindesamfund for at være et alvorligt samfundsproblem, der understøttes af nogle strukturelle magtforhold i vores samfund. For at gøre opmærksom på den undertrykkelse af kvinders menneskerettigheder, der derved foregår, arbejder Dansk Kvindesamfund aktivt med oplysning om denne problematik.

Vold er ikke kun fysisk

Volden mod kvinder er ikke kun fysisk, men kan have mange former. Den handler om mere end spark og slag. Der skelnes mellem fem former: fysisk, psykisk, seksuel, materiel og økonomisk vold. Der er endnu kun foretaget landsdækkende undersøgelser af, hvor mange voksne kvinder der er udsat for fysisk vold.

Statistisk materiale fra landets krisecentre viser imidlertid, at kvinder, der udsættes for vold, oplever flere former for vold samtidig. Ligesom nogle kvinder har levet med psykisk, seksuel, materiel og økonomisk vold i adskillige år, uden at have været udsat for fysisk vold.

Læs mere om de forskellige former for vold.

Volden normaliseres

Professor Eva Lundgrens teori om vold i parforhold som proces er udbredt som forståelsesramme inden for arbejdet med vold i parforhold. Lundgrens voldsproces er kendetegnet ved, at volden normaliseres, både for den, der udøver volden og for den, der er offer for volden.

Det vil sige, at volden gradvist og i takt med at den tiltager bliver en del af parrets hverdagsliv. Voldsudøveren udvikler, ifølge Lundgren, tre kontrolstrategier: kontrolleret vold, isolation og vekslen mellem ømhed og vold. Den voldsudsatte udvikler i samspil hermed en række tilpasningsstrategier: fortrængning/ bagatellisering af volden, forskydning af opfattelsen af partnerens adfærd samt selvisolation.

Disse mekanismer er alle med til at fastholde kvinden i det voldelige forhold og skaber således forhindringer, der skal forceres, når et ønske om at bryde ud af forholdet opstår.

Hvor kan man søge hjælp?

Hvert år søger ca. 2000 kvinder og 2000 børn beskyttelse på et af landets krisecentre under LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre).

Der er ca. 40 krisecentre placeret rundt omkring i Danmark, hvoraf 8 også modtager kvinder og børn med handicap. Dansk Kvindesamfunds Krisecenter på Frederiksberg er et af de 8 centre, med faciliteter til bl.a. kørestolsbrugere. På Landsforeningen af Kvindekrisecentres hjemmeside www.lokk.dk kan du finde adresser, telefonnumre og websites på alle krisecentre under LOKK.