Facebook Twitter Instagram search

Prostitution og trafficking

Mærkesager

Kvinder skal kunne leve et liv uden at blive udsat for seksuel undertrykkelse. Så længe det er lovligt at købe sex i Danmark, er det ikke muligt.

Prostitution og kvindehandel forhindrer ligeværd mellem kønnene. Prostitution er også et socialt problem. Prostitution og kvindehandel eksisterer kun, fordi sexkøberne holder sexmarkedet i gang med deres seksuelle valg og penge. Derfor slås Dansk Kvindesamfund for, at det bliver forbudt at købe sex i Danmark.

Vi vil udvikle et samfund med langt mindre prostitution og kvindehandel. Vi vil udvikle et samfund, der bygger på seksuel ansvarlighed og gensidig respekt mellem kvinder og mænd. Vi vil udvikle et samfund, hvor fremtidens unge ikke skal være sexkøbere eller prostituerede.

Mænd er i stand til at styre deres seksualitet og vælge at lade være med at købe sex, hvis de vil. 86 pct. af danske mænd køber ikke sex. De er beviset for, at prostitution ikke er en samfundsmæssig nødvendighed.