Facebook Twitter Instagram search

Kvinders repræsentation

Mærkesager

Flere kvinder i besluttende organer

Dansk Kvindesamfund vil have Folketinget til at lovgive om ligelig kønsfordeling i erhvervslivets bestyrelser.

Norge – en inspirationskilde

I Norge har regeringen taget stærke midler i brug i forsøget på at få minimeret mændenes dominans på bestyrelsesarenaen. Den norske regering har truet med at indføre kønskvotering til virksomhedsbestyrelser, hvis virksomhederne ikke selv får andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til at stige.

I Norge har de erkendt, at det uden indgreb vil vare 115 år, før der sidder lige så mange kvinder som mænd i bestyrelserne. Det samme er uden tvivl tilfældet her i Danmark. Truslen i Norge har virket, og effekten er ikke til at tage fejl af. Bestyrelserne har nemlig opnået en markant tilgang af kvinder.

Hvad mener vi?

Dansk Kvindesamfund opfordrer Folketinget til at tage tråden op fra Norge og droppe kønskvoteringsforskrækkelsen. Det er efterhånden erkendt alle andre steder end i Danmark, at kvotering er et effektivt middel til at regulere ulighed.