Facebook Twitter Instagram search

Forældreansvarsloven

Mærkesager

Forældreansvarsloven – et ønske om dialog

I maj 2007 vedtog et enigt Folketing Forældreansvarsloven. Loven trådte i kraft i oktober 2007, og hensigten med den var, at de forældre, der ikke længere ønskede at leve sammen, skulle løse deres konflikter gennem dialog og samarbejde. Politikerne ville have, at begge forældre skulle spille en aktiv rolle i børnenes hverdagsliv, hvis familien blev opløst. Forældrene skulle have lige rettigheder. Disse ambitioner er de fleste principielt enige i – også Dansk Kvindesamfund.

Mange højspændte situationer kan rent faktisk løses gennem dialog og forhandling, når familien opløses, og loven kan være med til at inspirere familierne i en positiv retning. Men i nogle sager er virkeligheden så rå og konflikterne så barske og uløselige, at der er brug for ro og faste rammer. Det er her Dansk Kvindesamfund mener, at Forældreansvarsloven kommer til kort.

Loven virker modsat forventningerne

De familier, der i forvejen er belastede af, at samlivet stopper, og hvor konflikterne er uløselige, får ingen hjælp fra Forældreansvarsloven. Hovedregelen i loven er, at moren og faren skal have fælles forældremyndighed, og at selv den voldelige forælder skal have udstrakte samværsrettigheder. Desuden er der ved strukturreformen sket ændringer i den administrative behandling af sagerne på familieområdet. Både forældremyndigheds- og samværssager startes nu ved statsforvaltningerne, hvor parterne ikke længere kan få individuel juridisk bistand. Det må man købe sig til på egen hånd. Det er vigtigt at pointere, at ikke alle har den mulighed, og da der ikke kan ydes fri proces eller offentlig retshjælp ved sagerne i statsforvaltningen, bliver man ofte ladt i stikken.

Forældreansvarsloven skaber således unødvendig uro for parterne og deres børn. Loven skaber ikke mulighed for, at forældre, på en professionel og saglig måde, kan ledes igennem den tid, der er uhyre vanskelig for mange.

Hvordan arbejder vi?

Dansk Kvindesamfund sætter fokus på de problemstillinger, som Forældreansvarsloven og den ændrede administrative behandling har skabt. Vi hører både fra borgere og fra fagprofessionelle, at problemerne er omfattende og alvorlige. Vores erfaring er, at det oftest er den primære omsorgsgiver, der får problemer med loven, og da hovedparten af dem er kvinder, er det oplagt, at Dansk Kvindesamfund sætter loven på den politiske dagsorden.

Dansk Kvindesamfund ønsker ikke at vende tilbage til de regler, der gjaldt forud for lovændringen. Det er derimod vores ambition, at der skabes en ny lov, der kommer til at bygge på den aktuelle forskning og viden om konfliktløsning.