Facebook Twitter Instagram search

Fødselspolitik og svangreomsorg

Mærkesager

I de senere år har sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel været udsat for så kraftige nedskæringer, at det har haft alvorlige konsekvenser for et stigende antal nybagte mødre og deres nyfødte børn. I disse nedskæringer er kvindens ret til en tryg og god svangreomsorg forsvundet. Dansk Kvindesamfund ønsker at skabe opmærksomhed på emnet og har derfor taget fødselspolitik ind som en mærkesag.