Facebook Twitter Instagram search

Legatet er opkaldt efter Hulda Pedersen, som er en blandt mange ukendte danske kvinder, der hele sit liv arbejdede aktivt for kvindesagen. Hulda var med i Dansk Kvindesamfunds Århus Kreds fra 1908 til sin død i 1961 og var hovedkraften bag Dansk Kvindesamfunds Hus på Frue Kirkeplads i Århus. Salget af huset i 1991 er det økonomiske grundlag for Hulda Pedersens Legat.

Hulda blev født i 1875 som den ældste af 12 søskende. Faderen var missionær og præst, moderen var, trods de mange graviditeter, meget aktiv i Dansk Kvindesamfund og en ivrig fortaler for kvinders rettigheder.

Huldas kvindepolitiske arbejde

Hulda ville være læge, men økonomien tillod det ikke, og i stedet blev hun lærer fra Natalie Zahles Seminarium. Fra 1900, da hun kom til Århus, og til sin død tog hun en lang række kvindepolitiske initiativer. Af de mest vidtrækkende – udover opførelsen af Dansk Kvindesamfunds Hus – kan nævnes oprettelsen af Specialkursus for Husholdning ved Åhus Universitet, oprettelsen af Dansk Kvindesamfunds sommerlejre for unge kvinder, opførelsen af kvindekollegiet, oprettelsen af Danske Kvinders Samfundstjeneste samt indførelse af seksualundervisning i folkeskolen. Desuden var hun formand for Dansk Kvindesamfund Århus fra 1917 til 1931 og hovedbestyrelsesmedlem fra 1918 til 1945, hvor hun blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Kvindesamfund.

Dansk Kvindesamfunds Hus i Århus

Idéen med huset var, at det skulle rumme boliger for enlige, selverhververende kvinder og være rammen om Dansk Kvindesamfunds voksende aktiviteter. I 1930 var der indvielse af den imposante bygning, der stadig kan ses på Frue Kirkeplads. Indtil 1991 blev huset drevet efter de oprindelige intentioner, dog med mange økonomiske problemer undervejs. Direktør M. C. Holst, der i årenes løb havde skudt anseelige midler i huset, overlod ved sin død dette aktiv til Århus Universitet, således at universitetet og Dansk Kvindesamfunds Århus Kreds i fællesskab ejede huset. I 1990 ønskede universitetet at afhænde sin del, og huset måtte sælges.