Facebook Twitter Instagram search

OBS: Hulda Pedersens Legat bliver ikke uddelt i 2020

Legatet er opkaldt efter Hulda Pedersen, som er en blandt mange ukendte danske kvinder, der hele deres liv arbejdede aktivt for kvindesagen. Hulda var med i Dansk Kvindesamfunds Århus Kreds fra 1908 til sin død i 1961 og var hovedkraften i Dansk Kvindesamfunds Hus på Frue Kirkeplads i Århus. Salget af huset i 1991 er det økonomiske grundlag for Hulda Pedersens Legat.

Læs mere om Hulda Pedersen her

Hvem kan søge?

Legatets formål er at støtte initiativer, hvis formål er at fremme fuld ligestilling mellem kvinder og mænd – f.eks. kvindepolitiske initiativer, kvinde- og kønsforskning, udgivelser, projekter og lignende, der er rettet mod ovenstående formål. Legatet støtter ikke uddannelse. Legatportionerne er på mellem 5.000 og 15.000 kr.

Hvordan søger jeg?

Legatet kan KUN søges ved hjælp af et ansøgningsskema vedlagt bilag, hvor du bl.a. begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger. Ansøgningsskemaet skal underskrives af ansøger og sendes med posten.

Legatet kan ikke søges pr. e-mail.

Ansøgningsskemaet kan downloades her

Ansøgning, bilag og budget sendes i 6 eksemplarer til: Hulda Pedersens Legat v/ Eva Lous, Vedbendvej 5, 8240 Risskov.

E-mail: [email protected] eller kasserer Louise Landholt: [email protected]

Ansøgningsfrist

Legatet søges senest d. 15. februar, og udbetalingen af tildelte legatportioner kan forventes i april. Man hører kun fra legatet, hvis der er positivt svar.