Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfund uddeler årligt to legater: Dansk Kvindesamfunds Fællesfond og Jutta Bojsen-Møllers Legat. Du søger automatisk begge legater, når du anvender ansøgningsskemaet på denne side. Legatportionerne er på 4.000-6.000 kr., og der uddeles årligt mellem 25 og 35 legatportioner.

Hvem kan søge legaterne

Legaterne gives først og fremmest til kvinder under boglig, faglig eller kunstnerisk uddannelse og til kvinder på lærlingeuddannelser med særlig vægt på handel, håndværk eller lign. Der gives ofte støtte til studieophold i udlandet. Fundatsen fremhæver, at støtte gives “til fremme af kvinders økonomiske selvstændighed gennem erhverv”.

Ansøgere skal i mindst et år have været i gang med den uddannelse, der søges støtte til.

Hvad lægger legatudvalget vægt på?

Legatuddelingerne falder i tre kategorier (jf. fundatserne):

 • Dygtighed og engagement i studiet/uddannelsen
 • Engagement i kvindefaglige emner eller aktiviteter
 • Økonomisk trang og/eller vanskelige personlige forhold

Derudover tilgodeses i nogen grad (jf. fundatserne):

 • Kvindelige lærerstuderende med bopæl i Slagelse politikreds
 • Kvindelige medicinstuderende ved Københavns Universitet

Ansøgeren skal kort og præcist redegøre for, hvorfor hun eller hendes projekt bør modtage støtte. Det er samtidig vigtigt, at ansøgeren vedlægger relevante bilag, som understøtter ansøgningen – f.eks.:

 • Budget for det ophold eller projekt, der søges penge til
 • Seneste årsopgørelse og SU-oplysninger
 • Karakteroversigter og eksamensbeviser
 • Optagelsespapirer fra universitet eller lign. i forbindelse med udvekslingsophold
 • Angivelse af hvornår projektet, udvekslingsophold eller lign. finder sted
 • Anbefalinger, udtalelser, lægeerklæringer eller lign.

OBS: Ansøgerens oplysninger skal bekræftes skriftligt at to uvildige vidner på ansøgningens sidste side. Det vil sige, at familiemedlemmer, samlevere eller bofæller IKKE kan være vidner. Er ansøgerens oplysninger ikke bekræftet af uvildige vidner, kommer ansøgningen ikke i betragtning. Vær opmærksom på, at de to vidner selv skal skrive oplysningerne om navn og adresse med håndskrift, eller som minimum selv skrive under, når linjerne er udfyldt på computer. 

Legater gives ikke til elever på

Ungdomsuddannelserne (HF, HH, HG, STX, HTX og HHX) samt uddannelser af under tre års varighed, medmindre det er overbygning eller supplering.

Hvordan søger jeg?

Legaterne søges ved hjælp af et ansøgningsskema, hvor du bl.a. begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger. Ansøgningsskemaet skal underskrives af ansøger.

Ansøgningsskema kan downloades her

Du kan også få tilsendt et ansøgningsskema med posten. Du skal blot sende en adresseret svarkuvert i A5-format frankeret til 50 g til: Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. 1153 København K. Dette skal ske indenfor perioden 15. maj – 15. september.

Har du spørgsmål kan du maile til Else Slange, legatudvalget, via Dansk Kvindesamfund på [email protected]

Ansøgningsfrist

Senest d. 15. september. Udbetalingen af tildelte legatportioner sker i begyndelsen af december. Du hører kun fra legatet, hvis der er positivt svar.

Ansøgningen sendes til:

DANSK KVINDESAMFUND

Niels Hemmingsens Gade 10, 3. 

1153 København K

Mrk.: LEGATER