Facebook Twitter Instagram search

Her kan du læse de høringssvar, som Dansk Kvindesamfund er kommet med til en række lovforslag i 2018

September 2018:

Høring over forslag til lov om ændring af straffeloven (freds- og æreskrænkelser)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer