Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter tilbyder en stilling, hvor du gør en vigtig indsats for en sag, som vi selv synes er en af Danmarks vigtigste. Så brænder du for at gøre en forskel og skabe de bedste muligheder for kvinder og børn, der er på vej mod en tilværelse uden vold? Så er jobbet som leder af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter Frederiksberg måske noget for dig?

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre arbejder ud fra et feministisk værdigrundlag og betragter mænds vold mod kvinder som et ligestillingsproblem. Vi møder altid kvinder, der har været udsat for vold af mænd eller familie, med værdighed, respekt og ligeværd såvel som tværkulturel forståelse. Vi har en klar forventning om, at alle ansatte og frivillige lever op til disse værdier.

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre består af 2 krisecentre, beliggende i henholdsvis København og på Frederiksberg. Dansk Kvindesamfunds Krisecentre deler bestyrelse og direktion og arbejder ud fra et fælles mål om at forebygge og bekæmpe mænds vold mod kvinder.

Krisecenteret på Frederiksberg har en medarbejderstab på 5 fastansatte og 25 frivillige. Krisecenteret har plads til 8 kvinder og deres børn.

Personlige egenskaber
Vi lægger stor vægt på din personlighed, som kan være afgørende for din succes i stillingen.

Du skal være i stand til at sætte retningen indenfor dit ansvarsområde og være en kommunikativ stærk og tydeligt empatisk leder, der møder alle med nysgerrighed og forståelse. Du er engageret og har god dømmekraft – og ikke mindst, skal du besidde udtalt humoristisk sans.

Vi har således en forventning om, at du som leder er en inspirator, der har en motiverende adfærd overfor dine medarbejdere og omgivelser. Yderligere er du sympatisk, tillidsvækkende og evner at skære igennem på en venlig måde.

Primære arbejdsområder
Du har ansvaret for at levere en sikker og effektiv drift af krisecenteret Frederiksberg. Du skal udover operationel ledelse opretholde en fortsat høj faglig kvalitet i alle forhold af krisecenterets arbejde.

Du har personaleansvar for en engageret medarbejderstab, bestående af ansatte og frivillige.

Du varetager den faglige sparring med det fastansatte specialistpersonale og har den overordnede beslutningskompetence i forhold til ind- og udlogeringer, jf. Servicelovens §109.

Du sikrer, at det frivillige engagement er i konstant udvikling, ligesom der løbende sker fornødne fastholdelsestiltag.

Du har et stærkt ledelsesmæssigt makkerskab med krisecenterlederen på krisecenter København. Samtidig indgår du i det udvidede ledelsesteam, bestående af direktøren, HR-koordinator og krisecenterledere, hvor dialog, tæt samarbejde og gode relationer er vigtige ingredienser i opretholdelsen af et sammenhængende krisecentertilbud.

Du skal medvirke til videndeling såvel internt i krisecenteret som i samarbejdet med det andet krisecenter og omverdenen.

Du deles om rådgivnings- og dækningsvagten med krisecenterlederen i København. Når du har rådgivningsvagten, skal du stå til rådighed for telefonisk sparring udenfor normal arbejdstid. Når du har dækningsvagten, og det ikke er muligt at finde en vikar, skal du træde til.

Konkrete kompetencer og erfaring
Du er en stærk og beslutningsdygtig faglig profil med en relevant videregående uddannelse.

Det vil være en fordel, hvis du har arbejdserfaring fra andet krisecenter eller lignende institution, NGO eller offentlig forvaltning. Hvis du ikke har erhvervserfaring fra ovennævnte, skal din ansøgning afspejle en stærk interesse for at lære dette område indgående at kende.

Vi forventer, at du har en vis ledelseserfaring. Det vil samtidig være en fordel, hvis du har erfaring med frivilligt arbejde, som frivillig eller/og gerne som frivilligkoordinator, på strategi- og koordineringsplan.

Vi ser gerne, at du har kendskab til metoden Response Based Practice, og/eller at du reflekterer over denne teoritilgang i din ansøgning.

Arbejdstid
37 timer pr. uge, fordelt på både dag og aften, efter behov
Rådighedsturnus.

Løn og ansættelse
Forventet ansættelse pr. 1. marts 2019. Løn efter aftale.

Arbejdssted er Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du rekvirere stillingsbeskrivelsen hos [email protected]
Du er også velkommen til at kontakte krisecenterleder Susanne Larsen på tlf.: 61271946 eller direktør Lisa Holmfjord på tlf.:26550807

Ansøgning
Ansøgningsfristen er 3. januar 2019.
Vi afholder samtaler i uge 3.

Du sender din ansøgning og CV mærket ”leder” til [email protected]

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Du kan læse mere om os på her på hjemmesiden eller på krisecentrene.dk