Facebook Twitter Instagram search

Voldtægt skyldes ikke at du har en kort kjole på, eller at du har fået for meget at drikke. Voldtægt skyldes voldtægtsforbrydere. Man skal aldrig acceptere, hvis nogen overskrider ens grænser seksuelt, for det er din krop og den er det kun dig selv der bestemmer over.

Voldtægt er et stort ligestillingsproblem og desværre er det også den kriminalitet, der er flest myter om, lav domfældelsesprocent og som bærer præg af høje mørketal. For Dansk Kvindesamfund er det også vigtigt at slå fast, at sex og voldtægt ikke er det samme. Sex er noget man har sammen af lyst. Voldtægt er seksuel tvang og kan ske ved brug af eller med trusler om vold, mod den ene parts vilje.

En pige/kvinde går alene hjem fra byen. Hun møder en fremmed mand på gaden, som trækker hende ind i en gyde og voldtager hende. Sådan er det typiske billede af en voldtægt. Det virkelige billede er dog oftest et helt andet, idet ca. 80 % af alle voldtægter bliver begået af en, den ramte kender i forvejen – f.eks. en ven, kæreste, kollega eller en person, man har mødt til fest eller i byen.

Disse myter om voldtægt, som hyppigt bliver gengivet i film og medier, har også negative konsekvenser for vores syn på voldtægt. De fleste frygter at blive udsat for en overfaldsvoldtægt, dog er der langt flere kontaktvoldtægter. Derfor sætter mange, der bliver udsat for voldtægt, også spørgsmål ved deres oplevelse, for var det nu en ‘rigtig’ voldtægt og var man selv skyld i det? Lagde man selv op til det, og er det fordi mænd har en funktion i hjernen, hvor det bare slår klik og så kan de ikke styre sig? Svaret er nej og vi kan i Dansk Kvindesamfund ikke gentage det nok. Voldtægt er aldrig ens egen skyld, men udelukkende den, der begår voldtægtens skyld.

Nej betyder nej, men måske skulle vi begynde at se mere på, at ja betyder ja og aktivt sørge for, at man altid skal have tilladelse og en klar tilkendegivelse om, at begge parter ønsker at dyrke sex. Uagtsom voldtægt betyder, at f.eks. en mand har sex med en kvinde, uden at denne kvinde har sagt tydeligt ja – og hvor omstændighederne er sådan, at der er en vis sandsynlighed for, at hun måske egentlig ikke havde lyst, og at manden burde have gættet dette. I Dansk Kvindesamfund bakker vi op om, at indføre sådan en paragraf i straffeloven, da dette vil kunne sørge for, at flere voldtægter ender med en domsfældelse og på sigt vil det føre til, at flere vil anmelde voldtægt.

Uanset hvordan voldtægten er foregået, er det en alvorlig krænkelse af dig og din krop, og det er en forbrydelse. Desværre er det også en krænkelse, som er enormt tabubelagt. Mange bliver fyldt med skam og sætter spørgsmålstegn ved deres egen skyld. Kvinder bliver oftest udsat for voldtægt, men også mænd er ofre, og dette er i den grad også et underbelyst og tabubelagt emne.

Fakta

  • Kun én ud af fem anmeldte voldtægter ender med, at gerningspersonen bliver dømt (kilde: Amnesty Internationals rapport “Case Closed – Rape and Human Rights in the Nordic Countries”). Det tal er meget lavt i forhold til andre typer af kriminalitet. I 2018 blev kun 13,2 % anmeldt.
  • Eksperter vurderer, at der er et stort mørketal, hvor der minimum begås 3600 voldtægter, samt voldtægtsforsøg, om året (kilde: Det Kriminalpræventive Råd). Andre vurderer, at tallet er så højt som 5.000-10.000 pr. år. I 2018 blev ca. 1600 af disse meldt til politiet.
  • Ifølge Center for Seksuelle Overgreb oplever 7 % af de kvinder, der ønsker at anmelde en voldtægt til politiet, at blive afvist.
  • Der er ikke lavet en dansk undersøgelse af, hvor mange mænd der har været udsat for seksuelle overgreb og voldtægt. Center for Voldtægtsofre i Aarhus modtager 2-4 henvendelser om året fra mænd, der har været udsat for voldtægt. Ifølge en engelsk undersøgelse er ca. 12 % af alle ofre for voldtægt/voldtægtsforsøg i England mænd.
  • En opgørelse fra Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister viser, at kønsfordelingen blandt ofre bag alle anmeldelser om seksuelle overgreb blandt 0-19-årige er hhv. 88 % piger og 12 % drenge.
  • 82 % af ofrene for sædelighedsforbrydelser i 2018 var kvinder under 39 år. 94 % af gerningspersonerne var mænd, som i gennemsnit var 37 år (Danmarks Statistik). I 2018 var 3746 ud af 4261 ofre for anmeldte seksualforbrydelser kvinder (Danmarks Statistik).