Facebook Twitter Instagram search

Trafficking og handel med mennesker til prostitution og tvangsarbejde er et stort verdensomspændende problem, som flest kvinder er ofre for. I Dansk Kvindesamfund ser vi gerne at der sættes større fokus på ofrene for trafficking og at disse ikke kriminaliseres, men derimod hjælpes.

Størstedelen af de traffickede kvinder ender i prostitution, hvor de groft og systematisk udnyttes med henblik på at skabe størst mulig profit for bagmændene. Ofte er hændelsesforløbet sådan, at bagmændene har fået kvinderne til Danmark med en historie om, at der venter dem guld og grønne skove, og at de blot skal arbejde deres gæld af ved at gøre rent eller lign. Men denne gæld stiger voldsomt og disse kvinder lærer snart, at der ikke venter et job på et fint hotel, men at de i stedet bliver sendt ud på gaden eller på et bordel. Bagmændene bytter og handler kvinderne med andre bagmænd, så de traffickede kvinder bliver rykket rundt i hele landet.

Dette er ren udbud og efterspørgsel, hvor bagmænd og sexkøbere holder markedet i gang. Og sådan kører systemet ellers i ring, hvor kvinderne systematisk udnyttes og bliver udsat for trusler, vold og voldtægt. Med falske papirer og en frygt for at blive sendt hjem til fattigdom er der ikke mange handlemuligheder for de traffickede kvinder.

I Dansk Kvindesamfund mener vi ikke, at ofre for trafficking skal straffes. De skal derimod hjælpes på krisecenter og så skal det gøres lettere for dem, at kunne vidne mod bagmændene. Ofre for trafficking skal have hjælp, både her i Danmark, men også i deres hjemland, så historien ikke gentager sig.

Klik her for at læse Europols rapport om trafficking i EU (2016).