Facebook Twitter Instagram search

Rugemødre eller surrogatmoderskab betyder, at det er en anden kvinde, der skal gennemføre graviditeten med ens eget biologiske barn, og efter fødslen aflevere barnet.

Brugen af surrogatmødre er (endnu) ikke et udbredt fænomen i Danmark, men det er det i nogle af de mindre velstillede lande, hvor rige kan købe sig til den slags ydelser, og hvor det oftest er fattige kvinder der lægger krop til.

Den slags kommercialisering af surrogatmødre er vi i Dansk Kvindesamfund stærkt imod, da det bliver et spørgsmål om at de økonomisk stærke udnytter de svagest stillede. Der skal ikke være penge i det, og hvis man ønsker at være rugemor, så skal der være love og reguleringer, der sikrer at ingen bliver udnyttet.