Facebook Twitter Instagram search

Sexisme er en fordom eller diskrimination på baggrund af køn, især i forhold til nedvurdering af kvinder. Sexisme kan være mange ting. At blive råbt efter på gaden, at blive uønsket gramset på i byen, nedsættende udtryk som ‘tøsedreng’, den måde hvorpå kvindelige politikere bliver omtalt i medierne, forventningen om at alle kvinder ønsker børn, forestillingen om at ‘rigtige’ mænd ikke græder, frygten for voldtægt når man tager hjem om aftenen osv., osv.

Sexisme gennemsyrer vores kultur, vores sprog og begrænser ens udfoldelsesmuligheder som menneske. Det er herfra at udtrykket ‘hverdagssexisme’ kommer, da det er så normaliseret og noget alle kvinder oplever, at det bliver et grundvilkår man bare må affinde sig med. Dette grundvilkår vil vi i Dansk Kvindesamfund imidlertid ikke længere affinde os med, og vi gør derfor opmærksom på problemets eksistens og omfang. En EU-undersøgelse fra 2014 afslørede, at 80 % af de adspurgte danske kvinder havde oplevet seksuel chikane. Alligevel er problemerne med hverdagssexisme ikke noget vi tilsyneladende frisindede danskere taler særligt meget om. Og når vi gør, handler det mere om humorforladte og nypuritanske feminister end om sagens sexistiske kerne og eventuelle løsning. For mange kvinder er uønsket berøring hverdagskost på byturen, men hverken politi eller branche oplever det som et problem. For selvom befamling er ulovligt ifølge straffelovens §232 om blufærdighedskrænkelse, anmelder kvinder sjældent nattens nærgående mænd.

Sexisme er derfor et stort og udbredt problem, også i dagens Danmark. Dansk Kvindesamfund tog i 2013 sammen med journalist Irene Manteufel initiativ til en dansk underafdeling af den internationale The Everyday Sexism Project, hvis formål er at italesætte og synliggøre hverdagssexisme. I Dansk Kvindesamfund forstætter vi kampen for et sexisme-frit samfund under Stop Sexisme, hvor vi på sigt ønsker en kulturforandring i samfundet. Med Stop Sexisme har vi skabt et trygt forum på Facebook, hvor kvinder og mænd står sammen og deler ubehagelige oplevelser med hinanden, samt står i spidsen for en voksende fælles front, som slår fast at diskrimination, eksklusion, fysiske og verbale overgreb aldrig er i orden.

Ifølge Laura Bates, stifter af The Everyday Sexism Project, er målet dette: “Det handler om at forstå, hvordan også de mindre sexismeepisoder, der let kastes væk som noget ubetydeligt, er udtryk for den samme tilgang til kvinder, som den, der ligger bag de mere alvorlige hændelser. Og hvis vi vil ændre, hvordan kvinder bliver behandlet i erhvervslivet, i politik, i hjemmet og i medierne, er vi nødt til at håndtere og tackle de her normaliserede sexistiske attituder i det offentlige rum.” 

Sexisme handler også om at udøver magt, enten ubevidst eller i nogle tilfælde bevidst. At have magt er at have privilegier, som andre ikke har. Et privilegium kan være mange ting, f.eks. at man er født hvid, heteroseksuel mand uden nogle handicap. Et privilegium er således for mange mænd også, at de ikke – ligesom kvinder er det – er bange for at blive udsat for voldtægt, når de er på vej hjem om aftenen. Denne forskel i, hvordan kvinder og mænd kan færdes i det offentlige rum, er et udtryk for en sexisme der gennemsyrer vores kultur og som begrænser piger og kvinders udfoldelsesmuligheder. Man kan selvfølgelig ikke fralægge sig denne magt eller de medfødte privilegier man(d) har, men man kan tage ansvar for ikke at udnytte sine privilegier til at undertrykke andre.

I Dansk Kvindesamfund kæmper vi for et frit og lige samfund, hvor sexisme ikke længere skal være en begrænsende faktor for folks liv og virke.