Facebook Twitter Instagram search

Sex er en del af det at være menneske, og det er noget der præger os alle i mere eller mindre grad. I Dansk Kvindesamfund mener vi, at alle bør være frie til at udøve den seksualitet de har, og bør have lige så meget – eller lidt – sex som de selv ønsker.

At tale om sex kan stadig være tabubelagt og kan for nogle forbindes med noget skamfuldt. I Dansk Kvindesamfund vil vi gerne være med til at bryde dette tabu, så sex ikke forbindes med skam, men med glæde, lyst og nydelse.

Viden om sex, lyst og grænser er vigtigt og det bør være noget alle kan tale om uden fordomme og på et oplyst grundlag. Vi bakker derfor op om initiativer som Uge Sex fra Sex & Samfund, men mener samtidig, at mere oplysning om sex målrettet unge er vigtigt og en del af vejen frem for at mindske fx kønssygdomme.