Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund mener vi ikke, at der er meget frihed over at vælge ens sidste udvej. Sex er ikke en menneskeret, det er til gengæld et liv uden vold og undertrykkelse. Kvinder skal kunne leve et liv uden at blive udsat for seksuel undertrykkelse, men så længe det er lovligt at købe sex i Danmark, mener vi i Dansk Kvindesamfund ikke det er muligt. Prostitution og kvindehandel er tæt forbundne og forhindrer ligeværd mellem kønnene. Prostitution er også et socialt problem, der har en enorm slagside. Prostitution og kvindehandel eksisterer kun, fordi sexkøberne holder sexmarkedet i gang med deres seksuelle valg og penge. Derfor kæmper Dansk Kvindesamfund for, at det bliver forbudt at købe sex i Danmark.

Nogle af grundende til, at der skal indføres et forbud mod købesex, er at det er kunden der har et reelt valg, ikke den prostituerede. Et forbud vil ændre holdningen til købesex – især blandt unge, mindske efterspørgslen, som det er sket i Sverige og Norge, og det vil gøre Danmark til et mindre attraktivt marked for handel med mennesker og samlet give mindre prostitution. Prostitution som fænomen handler dels om udvekslingen mellem individer, men også om et marked baseret på økonomiske interesser, der udnytter mennesker i udsatte positioner og hvor bagmænd og kunder spiller en afgørende rolle.

Dette har ligeledes betydning for resten af samfundets opfattelse af køn og seksualitet. De samfundsmæssige, sociale og/eller psykiske mén der kommer af prostitution, kan ikke løses med ‘ordnede forhold’, så som fagforening, arbejdsmiljø-vurderinger og momsbetaling. Tyskland er et godt eksempel på, at det ikke virker, da markedet for handlede kvinder er mangedoblet, og der ikke er blevet bedre forhold for de prostituerede – tværtimod.

I Dansk Kvindesamfund ønsker vi et samfund med langt mindre prostitution og kvindehandel, der bygger på seksuel ansvarlighed og gensidig respekt mellem kvinder og mænd. Mænd er i stand til at styre deres seksualitet og vælge at lade være med at købe sex, hvis de vil. 86 % af danske mænd køber ikke sex. Det er beviset for, at prostitution ikke er en samfundsmæssig nødvendighed.

Forbud mod købesex handler om ikke at værne om de få og stærkes ret, men om at beskytte de mange og svagest stillede. Det handler om, at vi som samfund siger nej til kvindeundertrykkelse og vold mod kvinder.

Dansk Kvindesamfund sidder med i Netværksgruppen, som er startet af Tanja Rahm. Netværksgruppen har til formål at nuancere debatten, italesætte skadevirkningerne af prostitution og være talerør for mennesker med prostitutionserfaring, som ofte ikke bliver hørt i debatten.