Facebook Twitter Instagram search

Pornografi

I Dansk Kvindesamfund forholder vi os kritiske til det kvindesyn pornoen ofte fremmer, hvor kvinder bliver fremstillet som objekter, hvis eneste eksistensformål er at behage manden. Debatten om porno bør ikke være sort/hvid, men det er vigtigt at se på de skyggesider porno og især sexindustrien har. Mange der går ind i pornobranchen oplever at blive udnyttet og kan ende i prostitution, hvilket har det til følge, at de ender som knækkede mennesker med ar på både krop og sjæl.

Som mainstream porno er i dag, er der desværre ofte en trist tendens til, at det hele tiden skal være vildere og mere ekstremt for at tiltrække flere kunder. Dette går i høj grad ud over de mennesker der arbejder med det, men det påvirker også vores syn på køn og sex i en skadelig retning.

Porno skal kun være noget voksne mennesker har adgang til, da det kan påvirke børn og unge i en negativ retning og give dem forkerte opfattelser af sex og hvad en sund seksualitet er. I Dansk Kvindesamfund bakker vi derfor op om, at porno ikke bør være at finde i øjenhøjde i kiosker og butikker. Vi bakker også op om, at der skal være ordentlige arbejdsforhold for pornoskuespillere, og at der sørges for, at det er sunde hele mennesker der arbejder med det, så de ikke bliver ofre for udnyttelse.

Dog er der også nye tendenser at spotte, for der er ved at komme mere ‘fairtrade’ og ‘feministisk’ porno, som sætter fokus på reel nydelse, hvor der er ordentlige arbejdsforhold for skuespillerne, og som ikke viser sex på en stereotyp måde. I Dansk Kvindesamfund mener vi, at især den type porno kan være en fin inspirationskilde.

Prostitution

I Dansk Kvindesamfund mener vi ikke, at der er meget frihed over at vælge ens sidste udvej. Sex er ikke en menneskeret, det er til gengæld et liv uden vold og undertrykkelse. Kvinder skal kunne leve et liv uden at blive udsat for seksuel undertrykkelse, men så længe det er lovligt at købe sex i Danmark, mener vi i Dansk Kvindesamfund ikke det er muligt. Prostitution og kvindehandel er tæt forbundne og forhindrer ligeværd mellem kønnene. Prostitution er også et socialt problem, der har en enorm slagside. Prostitution og kvindehandel eksisterer kun, fordi sexkøberne holder sexmarkedet i gang med deres seksuelle valg og penge. Derfor kæmper Dansk Kvindesamfund for, at det bliver forbudt at købe sex i Danmark.

Nogle af grundende til, at der skal indføres et forbud mod købesex, er at det er kunden der har et reelt valg, ikke den prostituerede. Et forbud vil ændre holdningen til købesex – især blandt unge, mindske efterspørgslen, som det er sket i Sverige og Norge, og det vil gøre Danmark til et mindre attraktivt marked for handel med mennesker og samlet give mindre prostitution. Prostitution som fænomen handler dels om udvekslingen mellem individer, men også om et marked baseret på økonomiske interesser, der udnytter mennesker i udsatte positioner og hvor bagmænd og kunder spiller en afgørende rolle.

Dette har ligeledes betydning for resten af samfundets opfattelse af køn og seksualitet. De samfundsmæssige, sociale og/eller psykiske mén der kommer af prostitution, kan ikke løses med ‘ordnede forhold’, så som fagforening, arbejdsmiljø-vurderinger og momsbetaling. Tyskland er et godt eksempel på, at det ikke virker, da markedet for handlede kvinder er mangedoblet, og der ikke er blevet bedre forhold for de prostituerede – tværtimod.

I Dansk Kvindesamfund ønsker vi et samfund med langt mindre prostitution og kvindehandel, der bygger på seksuel ansvarlighed og gensidig respekt mellem kvinder og mænd. Mænd er i stand til at styre deres seksualitet og vælge at lade være med at købe sex, hvis de vil. 84,5 % af danske mænd køber ikke sex. Det er beviset for, at prostitution ikke er en samfundsmæssig nødvendighed.

Forbud mod købesex handler om ikke at værne om de få og stærkes ret, men om at beskytte de mange og svagest stillede. Det handler om, at vi som samfund siger nej til kvindeundertrykkelse og vold mod kvinder.

Dansk Kvindesamfund sidder med i Netværksgruppen, som er startet af Tanja Rahm. Netværksgruppen har til formål at nuancere debatten, italesætte skadevirkningerne af prostitution og være talerør for mennesker med prostitutionserfaring, som ofte ikke bliver hørt i debatten.

Trafficking

Trafficking og handel med mennesker til prostitution og tvangsarbejde er et stort verdensomspændende problem, som flest kvinder er ofre for. I Dansk Kvindesamfund ser vi gerne at der sættes større fokus på ofrene for trafficking og at disse ikke kriminaliseres, men derimod hjælpes.

Størstedelen af de traffickede kvinder ender i prostitution, hvor de groft og systematisk udnyttes med henblik på at skabe størst mulig profit for bagmændene. Ofte er hændelsesforløbet sådan, at bagmændene har fået kvinderne til Danmark med en historie om, at der venter dem guld og grønne skove, og at de blot skal arbejde deres gæld af ved at gøre rent eller lign. Men denne gæld stiger voldsomt og disse kvinder lærer snart, at der ikke venter et job på et fint hotel, men at de i stedet bliver sendt ud på gaden eller på et bordel. Bagmændene bytter og handler kvinderne med andre bagmænd, så de traffickede kvinder bliver rykket rundt i hele landet.

Dette er ren udbud og efterspørgsel, hvor bagmænd og sexkøbere holder markedet i gang. Og sådan kører systemet ellers i ring, hvor kvinderne systematisk udnyttes og bliver udsat for trusler, vold og voldtægt. Med falske papirer og en frygt for at blive sendt hjem til fattigdom er der ikke mange handlemuligheder for de traffickede kvinder.

I Dansk Kvindesamfund mener vi ikke, at ofre for trafficking skal straffes. De skal derimod hjælpes på krisecenter og så skal det gøres lettere for dem, at kunne vidne mod bagmændene. Ofre for trafficking skal have hjælp, både her i Danmark, men også i deres hjemland, så historien ikke gentager sig.

Klik her for at læse Europols rapport om trafficking i EU (2016).