Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund mener vi ikke, at mænd og kvinder skal være ens, men vi mener, at der er mange forskellige måder at være menneske på. Og så er det vores klare holdning, at mennesker skal have lige muligheder for at opnå det de gerne vil her i livet – uanset køn.

At vi kæmper for ligestilling betyder ikke, at det skal være en kamp mellem kønnene eller en kamp, hvor det ene køn skal ‘vinde’ over det andet. Ligestilling er en proces og har ikke noget endeligt mål eller slutdato. Ligestilling er en fælles kamp om lige muligheder for alle.

Ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark er nået langt, men vi har fortsat meget at kæmpe for, hvor vold, ligeløn, barsel, seksuel vold og prostitution stadig er nogle af de helt store ligestillingsproblematikker. Juridisk ligestilling betyder nødvendigvis ikke reel ligestilling. Dette er ligeløn et godt eksempel på, hvor vi jo stadig har et løngab mellem mænd og kvinder.

I Dansk Kvindesamfund er vi ikke bange for at tage ‘det lange seje træk’ når det kommer til ligestilling, man kan faktisk sige, at det ligger i vores DNA. Derfor vil vi i vores arbejde fortsætte med at sætte ligestilling og de forskellige ligestillingsproblematikker på den samfundsmæssige dagsorden, så vi kan arbejde hen i mod vores vision om et samfund, hvor mennesker ikke er ens, men lige.