Facebook Twitter Instagram search

Ligeløn er noget vi i Dansk Kvindesamfund har kæmpet for siden begyndelsen. ‘Lige løn for lige arbejde’, og det holder vi stadig fast ved. Vi ser derfor i Dansk Kvindesamfund med stor alvor på, at der stadig findes en lønforskel mellem kvinder og mænd på 14-17 %, som SFI har registreret senest i 2016. Denne forskel har desværre kun rykket sig meget lidt over de sidste 30 år. Noget af forskellen kan forklares med forskellig uddannelse, flere mænd på lederposter og det kønsopdelte arbejdsmarked.

Det gør dog ikke lønforskellen mere retfærdig, at det er muligt at finde årsagerne til den. Når de faktorer, som kan være årsag til lønforskellen er forklaret, så er der stadig 4-7 % tilbage, som ikke kan forklares. Det kan være forhold på den enkelte arbejdsplads, som kan forklare forskellen. Vi ved ikke, hvor stor en del af lønforskellen, som er direkte eller indirekte kønsdiskrimination i juridisk forstand. I Dansk Kvindesamfund mener vi, at der skal gøres meget mere end hidtil for at afdække, hvad lønforskellen dækker over, og gøre det nemmere at arbejde med ligeløn på arbejdspladsen. I Dansk Kvindesamfund mener vi, at der skal betales lige løn for lige arbejde.

Klik her for at læse den nyeste udgave af The Global Gender Gap Report (udarbejdet af World Economic Forum).