Facebook Twitter Instagram search

Alle har ret til en fri seksualitet, og ligesom køn bør ens seksualitet heller ikke være en begrænsende faktor for ens muligheder her i livet. Dog er der stadig problemer med homofobi og transfobi og mange oplever at blive diskrimineret og udsat for had-forbrydelser, specielt i nattelivet. Det ser vi med stor alvor på i Dansk Kvindesamfund, og vi støtter op om alle initiativer der fremmer homo- og transkønnedes rettigheder. Vi ser LGBTQA som nære allierede i kampen mod ulighed og vi kæmper sammen for et samfund, hvor køn og seksualitet ikke på nogen måde skal kunne begrænse et individ.