Facebook Twitter Instagram search

Dette mundrette ord betyder, at al lovgivning og administration skal efterset for hvad den pågældende aktivitet vil have af effekt for kvinder og mænd. Det skal sikre, at der ikke bliver lavet lovgivning, som er diskriminerende i forhold til køn. Stat, region og kommune er forpligtet til at lave sådan et tjek og arbejde aktivt for ligestilling, men det bliver fulgt i meget ringe grad. Det er ikke nok, at der bare skrives ind i et lovforslag, at der ikke er nogen effekt på ligestillingen. Dansk Kvindesamfund mener, at det offentlige skal leve op til lovgivningen og være meget mere aktive for at opnå øget ligestilling. Det gælder i høj grad kommunerne, som er nærmest borgerne.

Den danske ligestillingslov fra 2000 anfører mainstreaming som den strategi, der skal føre til ligestilling i Danmark. Det er således den til enhver tid siddende regerings lovfæstede pligt at fremme ligestillingen, som kom på dagsordenen i forbindelse med FN’s kvindekonference i Beijing i 1995.