Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund går vi ind for, at man kigger på kompetencer og ikke køn. Dog er dette ikke tilfældet, når man kigger på sammensætningen i toppen af dansk erhvervsliv, som bliver domineret af mænd. Vi mener ikke at frivillighedens vej fører øget ligestilling med sig, og det er derfor nødvendigt, at tage andre værktøjer i brug for at få flere kvinder i ledelse. I Dansk Kvindesamfund går vi derfor ind for den norske kønskvoteringsmodel, som fastsætter at der skal være minimum 40 % af det underrepræsenterede køn i 1200 af landets største bestyrelser. Som bestyrelserne er sammensat i dag, er der nemlig en klar tendens til, at hvide midaldrende mænd ansætter hvide midaldrende mænd – og der er ikke noget der tyder på, at dette vil ændre sig indenfor de næste 80 år. Og det er endda med den antagelse, at andelen af kvinder i bestyrelserne ‘stiger’ med det antal som de gør nu.

Der er intet, der tyder på, at kvinder ikke kan varetage de samme arbejdsopgaver som mænd og kønskvotering kan derfor være behjælpelig med at overkomme de mange myter der er om kvinder på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at der er en vis mangfoldighed i toppen. Ikke fordi kvinder kan bidrage med særlige talenter, som mænd ikke kan, men fordi der skal være reelle muligheder for at alle uanset køn, seksualitet, etnicitet osv. har lige adgang til topposterne.

At mange kvinder reelt ikke har de samme muligheder som mænd for at nå samfundets top, betyder også et massivt talentspild og at vi ikke som samfund udnytter de ressourcer vi har. Kvinderne har de rigtige uddannelser og der er nok kompetente kvinder at vælge mellem til disse topposter.

Roden af problemet er også, at rekrutteringsgrundlaget af kvinder med topledelseserfaring er smalt, fordi der jo netop ikke er mange kvinder, som slipper gennem nåleøjet. Så kommer der ikke flere kvinder i toppen, er der øjensynligt heller ikke mange at vælge imellem. Dette har igen en negativ effekt på andre kvinder og især yngre kvinder, for der er ikke nogen til at bane vejen og der er ikke nogen rollemodeller – for du kan jo ikke blive, hvad du ikke kan se.

I Dansk Kvindesamfund vil vi derfor opfordre til, at bestyrelserne aktivt ser på rekrutteringsgrundlaget, kigger andre steder hen efter kompetente kvinder og at de beder rekrutteringsfirmaer om, at opstille kandidater af begge køn når der skal sammensættes ny bestyrelse. For diversitet er godt for ledelsen og bundlinjen, der kommer nye idéer og man undgår at det er en homogen flok af hvide, velstillede ældre mænd med samme tanker og idéer, der styrer det hele.