Facebook Twitter Instagram search

Køn

I Dansk Kvindesamfund mener vi ikke, at ens køn må være en begrænsende faktor for ens liv og muligheder. Alle bør være frie til at leve det liv og have den kønsopfattelse de selv ønsker. Kønnet er både en biologisk og social konstruktion. Hvor meget det ene vægter og har betydning er der ikke enighed om, og det kan så vidt vides være forskelligt fra menneske til menneske, hvor lidt eller hvor meget ens biologiske køn bestemmer for ens tilværelse. I Dansk Kvindesamfund mener vi ikke, at det ene udelukker det andet. Vi er klar over, at der fra biologiens side findes to køn (i sjældne tilfælde tre), hvis kroppe er forskellige fra hinanden og dermed har forskellige biologiske egenskaber. Dog mener vi ikke, at disse biologiske kønsforskelle kan tilskrives nogle bestemte egenskaber eller interesser, eller retfærdiggøre at der er punkter, hvor det ene køn har større muligheder for succes end det andet. Dette er den sociale konstruktion. Der findes heller ikke specifikke kompetencer mænd har, som kvinder ikke har. Kompetencer er forskellige fra menneske og determineres ikke ud fra ens biologi.

Fordi en kvinde kan få børn, betyder det ikke at alle kvinder ønsker at få børn. Fordi en kvinde har østrogen i kroppen, betyder det ikke at alle kvinder er mere følelsesladede og taler længere i telefon end mænd. Og fordi mænd har hormonet testosteron, betyder det ikke, at alle mænd kan lide fodbold og er gode til at parallelparkere. Disse er kønsstereotyper, der er med til at begrænse os som mennesker, da de putter os i kasser og deler op efter ens køn.

Kigger man nærmere på kønnet som social konstruktion, mener vi i Dansk Kvindesamfund at der er flere end bare to køn, der er mange forskellige køn. Den biologiske kønsopfattelse kan man også kalde for den binære kønsopfattelse, men man kan også selv vælge hvordan og hvilket køn man vil identificere sig med. Dette er en mere queer kønsopfattelse, hvor kønnet bliver underordnet, opløst eller noget helt tredje.

Hen, han og hun

Man kan bruge udtrykket ‘hen’, hvis man gerne vil bruge et mere kønsneutralt sprog, hvor man samtidig kan bruge udtrykket ‘hen’ til også at være med til at understrege en normkritik af det heteronormative samfund, hvilket vi i Dansk Kvindesamfund bakker op om.

I Dansk Kvindesamfund går vi ikke ind for, at drenge og piger skal under fællesbetegnelsen ‘hen’, men vi mener at det er vigtigt, at der kommer øget fokus på den forskel piger og drenge underlægges i institutioner, skole, medier og hos legetøjsproducenter. Vi mener at børn skal have mulighed for at udvikle sig så frit som muligt. Dette betyder, at der ikke bør være noget der hedder ‘pigelegetøj’ og ‘drengefarver’, men børnelegetøj og bare farver.

Sex

Sex er en del af det at være menneske, og det er noget der præger os alle i mere eller mindre grad. I Dansk Kvindesamfund mener vi, at alle bør være frie til at udøve den seksualitet de har, og bør have lige så meget – eller lidt – sex som de selv ønsker.

At tale om sex kan stadig være tabubelagt og kan for nogle forbindes med noget skamfuldt. I Dansk Kvindesamfund vil vi gerne være med til at bryde dette tabu, så sex ikke forbindes med skam, men med glæde, lyst og nydelse.

Viden om sex, lyst og grænser er vigtigt og det bør være noget alle kan tale om uden fordomme og på et oplyst grundlag. Vi bakker derfor op om initiativer som Uge Sex fra Sex & Samfund, men mener samtidig, at mere oplysning om sex målrettet unge er vigtigt og en del af vejen frem for at mindske fx kønssygdomme.

LGBTQA (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Asexual)

Alle har ret til en fri seksualitet, og ligesom køn bør ens seksualitet heller ikke være en begrænsende faktor for ens muligheder her i livet. Dog er der stadig problemer med homofobi og transfobi og mange oplever at blive diskrimineret og udsat for had-forbrydelser, specielt i nattelivet. Det ser vi med stor alvor på i Dansk Kvindesamfund, og vi støtter op om alle initiativer der fremmer homo- og transkønnedes rettigheder. Vi ser LGBTQA som nære allierede i kampen mod ulighed og vi kæmper sammen for et samfund, hvor køn og seksualitet ikke på nogen måde skal kunne begrænse et individ.