Facebook Twitter Instagram search

Hensigten med forældreansvarsloven er, at de forældre, der ikke længere ønsker at leve sammen, skal løse deres konflikter gennem dialog og samarbejde. Begge forældre skal spille en aktiv rolle i børnenes hverdagsliv, hvis familien bliver oplæs, og begge forældre skal have lige rettigheder. Disse hensigter bakker i Dansk Kvindesamfund naturligvis op om. Men i nogle sager er virkeligheden så rå, og konflikterne så barske og uløselige, at der er brug for ro og faste rammer – især for børnene, som det oftest går mest ud over. Det er her Dansk Kvindesamfund mener, at forældreansvarsloven kommer til kort. Hovedreglen i forældreansvarsloven er, at moren og faren skal have fælles forældremyndighed, og at selv den voldelige forælder skal have udstrakte samværsrettigheder. Det er ikke hensigtsmæssigt for hverken den voldsramte eller børnene.

Desuden er der ved strukturreformen sket ændringer i den administrative behandling af sagerne på familieområdet. Både forældremyndighed- og samværssager startes nu ved statsforvaltningerne, hvor parterne ikke længere kan få individuel juridisk bistand. Det må man købe sig til på egen hånd. Det er vigtigt at pointere, at ikke alle har den mulighed, og da der ikke kan ydes fri proces eller offentlig retshjælp ved sagerne i statsforvaltningerne, bliver man ofte ladt i stikken. Loven skaber ikke mulighed for, at forældre på en professionel og saglige måde, kan ledes igennem den tid, der er uhyre vanskelig for mange. Da det oftest er den primære omsorgsgiver, der kommer i klemme med denne lov, og da hovedparten af dem er kvinder, er der også her et tydeligt kønsperspektiv.