Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund mener vi det er vigtigt, at fødende kvinder får tilstrækkelig vejledning til fødselsmulighederne og hjælp efter fødslen. Kvinderne har ret til at have medbestemmelse i at arrangere den fødsel de føler sig mest tryg ved, og vi vil kæmpe for at økonomiske besparelser ikke kommer i vejen for den ret.

I de senere år har sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel været udsat for så kraftige nedskæringer, at det har haft alvorlige konsekvenser for et stigende antal nybagte mødre og deres nyfødte børn. I disse nedskæringer er kvindens ret til en tryg og god svangreomsorg forsvundet. I Dansk Kvindesamfund mener vi derfor, at det er vigtigt at give gravide og nybagte forældre de bedste forudsætninger for en god start på familielivet, som jo oftest starter på hospitalerne.

Instagram