Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund mener vi det er vigtigt, at fødende kvinder får tilstrækkelig vejledning til fødselsmulighederne og hjælp efter fødslen. Kvinderne har ret til at have medbestemmelse i at arrangere den fødsel de føler sig mest tryg ved, og vi vil kæmpe for at økonomiske besparelser ikke kommer i vejen for den ret.

I de senere år har sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel været udsat for så kraftige nedskæringer, at det har haft alvorlige konsekvenser for et stigende antal nybagte mødre og deres nyfødte børn. I disse nedskæringer er kvindens ret til en tryg og god svangreomsorg forsvundet. I Dansk Kvindesamfund mener vi derfor, at det er vigtigt at give gravide og nybagte forældre de bedste forudsætninger for en god start på familielivet, som jo oftest starter på hospitalerne.