Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund anerkender vi, at der findes mange måder at være feminist på og mange forskellige strømninger indenfor feminismen. Feminisme er i sin essens en frihedsideologi. Feminisme handler nemlig om friheden til at være den man har lyst til at være, og leve det liv man gerne vil uafhængigt af ens køn. Feminisme handler om at erkende og bekæmpe de uligheder, der i dag findes mellem kønnene, både i Danmark og i resten af verden.

Feminismens mål er at bekæmpe patriarkatet, som med sine skadelige kønsstereotyper begrænser ikke kun kvinder, men alle køn. Patriarkatet har en magtstruktur, som fastholder kvinder i en underlegen position i samfundet, hvor der er bestemte forventninger om, hvad kvinder og mænd kan, må og skal, determineret ud fra deres biologiske køn. Dette giver ikke meget råderum til, at være forskellige og mangfoldige som mennesker.

At være feminist betyder i sin enkelhed, at man kæmper for at alle, uanset køn, nationalitet, etnicitet, seksualitet, religiøs overbevisning osv. skal have lige muligheder og lige rettigheder. For nogle kan det at være feminist lyde som noget farligt, radikalt og – i nogle tilfælde – at man hader mænd. Der er mange misforståelser, antagelser og såkaldte ‘stråmands-feminister’, der har det tilfælles, at de ikke har hold i virkeligheden.

Feminisme er ikke kun for kvinder, selvom mange kan have den opfattelse, fordi ordet ligger så tæt op af orden ‘feminint’. Feminisme er en ideologi, der historisk har kæmpet for kvinders rettigheder. I dag er der nok flest kvinder, der vil identificere sig som feminister, men naturligvis er der også mange mænd, der er feminister og der er en tendens til, at flere og flere åbent siger, at de er feminister. Det er vi i Dansk Kvindesamfund glade for, for hvorfor ikke kalde sig selv feminist, som jo bare betyder, at man gå ind for at mennesker skal have lige rettigheder uanset deres køn?