Facebook Twitter Instagram search

Dansk Kvindesamfund anerkender de mange forskellige former for familieliv. Det er vigtig for os at gøre opmærksom på, at en familie i 2018 ikke nødvendigvis består af mor, far og børn. Ophævelsen af den heteronormative* diskurs i forhold til familielivet kan nemlig hjælpe alternative familieformer til ikke at føle sig ekskluderet, ligesom det kan hjælpe den traditionelle ‘kernefamilie’ til ikke at føle sig hæmmet af retorikken omkring denne. I følge Danmarks Statistik er der 37 forskellige familieformer og i Dansk Kvindesamfund bakker vi op om alle de mange måder at være familie på.

* Heteronormativ vil sige at være præget af heteroseksualiteten og dennes normer vedr. samliv, familie, kultur mv. som det rigtige og normale.