Facebook Twitter Instagram search

Bedre barselsrettigheder til mænd er en vigtig sag for Dansk Kvindesamfund. Det er en forældreret til begge forældre, som er med til at forbedre fædres tilknytning til deres børn og kvinders muligheder på arbejdsmarkedet. En mere ligestillet barselsfordeling er nøglen til at løse en række ligestillingsproblematikker, såsom ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, mere ligelig repræsentation af kvinder i toppen af erhvervslivet, og så vil det også ligestille forældrerollen. Som det er i dag, er det oftest moderen, der bliver set som den primære omsorgsperson, da hun har taget hele eller det meste af barslen. Mænd er også forældre, og mænd har også lige så meget lyst til at tage sig af deres børn. Derfor arbejder Dansk Kvindesamfund fortsat på bedre barselsrettigheder til fædre.

I Dansk Kvindesamfund bakker vi op om en mere ligeligt fordelt barsel, der sikrer fædre deres ret til at være lige så meget forælder for deres børn, som mødre er det. I dag er fordelingen sådan, at danske mødre i gennemsnit holder næsten 10 gange så meget barselsorlov, som danske fædre. Derfor støtter Dansk Kvindesamfund op om den islandske barselsmodel, der giver fædrene 3 måneders øremærket barsel.