Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund arbejder vi for, at alle skal have lige muligheder for at udnytte de evner og ressourcer de har, uafhængigt af køn, og det skal være muligt at få arbejde og respekt i det fag, man allerhelst vil arbejde i. Danmark har en af de højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, næsten på niveau med mænd. Men det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt, ligesom det danske uddannelsessystem er det.

Ifølge forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) er det kønsopdelte arbejdsmarked betinget af de forventninger, der er til mænd og kvinder og den arbejdspladskultur, som findes på den enkelte arbejdsplads. Det bliver ofte sådan, at kvinder tager og bliver tilbudt det rutineprægede arbejde, selvom de har samme uddannelse som deres mandlige kollegaer.

Traditionelle ‘kvindefag’ som SOSU og omsorgsarbejde bliver ofte ringeagtet. Der er for lidt respekt om den faglige ekspertise, og dette er også udslagsgivende i forhold til lønnen. En anden problemstilling er, at mange kvinder bliver udsat for sexchikane på deres arbejdsplads. Næsten 20 % af medlemmerne i 3F alene har efter eget udsagn været udsat for sexchikane, og det er et problem, vi i Dansk Kvindesamfund ser på med stor alvor.

Klik her for at læse SFIs rapport fra 2016 om det kønsopdelte arbejdsmarked

Fakta om sexchikane på arbejdspladsen

  • En mindre undersøgelse fra analyseinstituttet Wilke viser, at hver ottende kvinde har været udsat for sexchikane på deres job. 13 % af de danske kvinder svarer ja til, at de har følt sig sexchikaneret på deres job eller under deres uddannelse. Blandt mænd er tallet 4 %.
  • Selvom sexchikane kan ramme medarbejdere inden for alle brancher, så er nogle af de mest udsatte social- og sundhedsassistenter, hvor hver 7. adspurgte (13,59 %) oplyser, at de inden for det seneste år har været udsat for sexchikane (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012). Sygeplejersker, hvor omkring 4700 sygeplejersker årligt oplever at blive udsat for sexchikane. Det svarer til 13 sygeplejersker om dagen (Dansk Sygeplejeråd, 2013). Samt kvindelige 3F’ere, hvor 20 % har været udsat for sexchikane fra en kollega eller chef (3F, 2014). 19 % af mænd ansat i restaurantionsbranchen har været udsat for sexchikane (3F, 2015). Eksperter mener, der er et betragteligt mørketal.
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anfører, at der ikke er sket statistisk signifikante ændringer 2012-2014 inden for seksuel chikane på arbejdspladserne (Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2014).
  • I 2015 afviste et flertal i folketinget at lave en national handleplan mod sexchikane.