Facebook Twitter Instagram search

I Dansk Kvindesamfund mener vi, at alle børn har ret til mad, overalt i samfundet. Vi står fast på, at amning aldrig kan sidestilles med blufærdighedskrænkelse, og at det er diskrimination mod mødre og deres børn at forbyde kvinder at amme. Vi vil kæmpe for småbørns ret til at blive næret og taget hånd om på alle steder og til alle tider, samt kvinders ret til at færdes frit, selvom de har spædbørn.

Ligebehandlingsnævnet besluttede i 2013, at det er i orden, at caféejere afviser mødre, som ammer deres børn. Argumentet er, at det kan krænke andres blufærdighed, at mødre ammer deres sultne børn, og at afvisning er i orden, da den er både hensigtsmæssig og nødvendig af hensyn til andres blufærdighed.

I Danmark har et barn ret til at få mad, når det er sultent. Et lille barn har dermed også ret til at blive ammet. Det er ikke kun under caféture, at babyer bliver sultne. Det kan også være hos lægen, i supermarkedet, i toget, til et politisk møde eller til uformel sammenkomst med kollegaer. Med Ligebehandlingsnævnets afgørelse er det nu desværre potentielt muligt at tvinge kvinder til at blive hjemme i 6-9 måneder, fordi de ammer. Dette kæmper vi i Dansk Kvindesamfund for at ændre på. At amme sit barn er noget af det mest naturlige i hele verden, og sådan skal det blive ved med at være.

De officielle anbefalinger om, hvor lang tid det anbefales, man ammer, kommer fra Sundhedsstyrelsen, men disse ændrer sig faktisk i takt med samfundet. Gennem de sidste 40 år er de officielle ammeanbefalinger nemlig gået op og ned efter arbejdsmarkedskonjunkturer. I begyndelsen af 00’erne fik kvinder ret til 12 måneders barsel, og samtidig kom der ammeanbefalinger om, at man bør amme fuldt ud de første 6 måneder af barnets liv og fortsætte delvis amning de resterende 6 måneder. I Dansk Kvindesamfund har vi den holdning til amning, at det er op til dig. Om du kan, ikke kan, ikke ønsker at amme i så lang tid eller ønsker at amme i længere tid, det er ene og alene op til dig, og hvad der føles godt for dit barn.