Facebook Twitter Instagram search

Bevar Kvinfo, ligestilling kræver viden

Vidste du, at Danmark har Europas mest kønsopdelte arbejdsmarked? At vi ligger under EU-gennemsnit, når det kommer til kvindelige forskere? Og ved du, hvorfor det hænger sådan sammen? Nej vel. Men den viden har Kvinfo, og derfor er der brug for Kvinfo.

Af Christina Alfthan

Mens Lisa Holmfjord, sammen med bl.a. ligestillingsminister Karen Ellemann og repræsentanter fra resten af verden, var i New York til FN’s årlige kvindesamling, blev vores eget ligestillingsarbejde udfordret fra uventet hold, da regeringen ønsker at tage bevillinger fra Kvinfo. Og det overrasker Lisa Holmfjord:

”I EU har vi en fælles politik om at fremme ligestilling i medlemsstaterne, men Danmark er flere gange blevet kritiseret af både EU-Kommissionen og FN for manglende tiltag på ligestillingsområdet. Det kræver viden om de problematikker, der er indenfor ligestilling, hvis man vil ændre noget, og derfor har vi selvfølgelig brug for videnscentre til dokumentation af de konkrete forhold, ” siger forkvinden for Dansk Kvindesamfund.

Kvinfo er er et landsdækkende forsknings -og specialbibliotek, der registrerer, indsamler og formidler dansk og international kønsforskning. Biblioteket har offentlige udlån og hjælper gerne folk, der skal bruge materiale. Når regeringen nu vil flytte biblioteket og lægge det ind under Det Kongelige bibliotek, så fjerner de meningen med Kvinfo. Uden den nødvendige viden, bliver ligestillingen udfordret, fordi myter og fordomme får bedre plads, end dokumenteret viden. Det store spørgsmål er nu, hvordan regeringen har tænkt sig at leve op til EUs ligestillingslovgivning?