Facebook Twitter Instagram search

10 fakta om kvinder i politik, der understreger behovet for en ligelig kønsrepræsentation

 

  • Antallet af kvindelige politikere på Christiansborg udgør i dag 37,4 %.

 

  • Der er 305 kvinder på kandidatlisterne til folketingsvalget mod 560 mænd – dvs. at en to ud af tre kandidater er kvinder, og at kvinder udgør 35 % af kandidaterne.

 

  • Ved folketingsvalget i 1998 udgjorde kvinder 27,6 % af kandidaterne; i 2001 var det 29,4 %; i 2005 var det 31,6 %; i 2007 var det 32,2 %; i 2011 var det 33,2 % og i 2015 var det 31,3 %.

 

  • På trods af en overordnet stigning i antallet af kvindelige kandidater har antallet af kvinder i Folketinget kun flyttet sig med ganske få procentpoint siden 1998. Den højeste andel (38,9 %) var ved valget i 2011, og den laveste (37,1 %) ved valget i 2015. Tallet er altså stagneret de sidste 20 år.

 

  • Ifølge World Economic Forums Gender Gap Report fra 2018 ligger Danmark på en 15. plads på verdensranglisten ift. kvinders politiske indflydelse og på en 23. plads ift. antal af kvinder i regering.

 

  • Kigger man på EU’s Gender Equality Index fra 2017 går udviklingen ift. politisk ligestilling langsommere i Danmark end i EU som helhed.

 

  • Danmark er pt. nummer 6 på EU’s liste mht. politisk ligestilling. Til sammenligning var vi nummer 5 i 2005; og i 2010 og 2012 nummer 3.

 

  • Sammenligner vi Danmark med de andre nordiske lande, var der pr. 2016 48 % kvinder i regering i Island, 45 % i Sverige, 42 % i Finland og 41 i % Norge.

 

  • Sammenligner vi med f.eks. Spanien har de 40 % kvinder i Parlamentet. Partiernes valglister bliver kun godkendt, hvis der som minimum er 40 % af begge køn, ligesom der blandt de 5 øverste på listen skal være 2 af begge køn. I Portugal har de den samme lov.

 

  • Overordnet har mange partier i Europa indført kvotering på opstillingslisterne.

 

Kilder: KVINFO, DR Nyheder, World Economic Forum Gender Gap Report 2018, Danmarks Statistik, EU Gender Equality Index 2017, Nordisk Statistik 2018