Facebook Twitter Instagram search

Alt at vinde, stem på en kvinde – kampagne i anledning af folketingsvalget 2019

Danmark sakker også bagud med ligestillingen, når det handler om kønsfordelingen blandt politikerne.  Der er kun 37 procent kvinder i Folketinget, og hvis vi ikke aktivt stemmer på en kvinde, så vil andelen ikke stige.  Derfor opfordrer Dansk Kvindesamfund med SoMe kampagnen ’Alt at vinde – stem på en kvinde’ alle til at bruge folketingsvalget til at skabe en mere ligestillet repræsentation i Danmark.

Når du sætter dit kryds til folketingsvalget, skal du ikke kun vælge parti. Du skal også vælge, om du ønsker et land med en mere ligelig repræsentation mellem kønnene. Sætter du blot dit kryds øverst på en partiliste, er der størst chance for, at din stemme går til en mand, fordi der oftest ikke er kønskvotering på opstillingslisterne. Derfor skal du stemme personligt på en kvinde, hvis du ønsker flere kvinder i Folketinget.

”Formålet med kampagnen er, at vi får en mere ligelige repræsentation mellem kønnene i Folketinget. I dag er der kun 37 procent kvinder, og det er desværre lidt lavere end ved folketingsvalget i 2011. Vi mener, det er på tide, at vi får 50/50 af begge køn. Det handler ikke om, at kvinder er dygtigere end mænd eller omvendt. Men mænd og kvinder tager forskellige beslutninger, og derfor er det vigtigt med diversitet,” siger forkvinde for Dansk Kvindesamfund, Ulla Müller.

Danmark er på mange måder ikke det ligestillede land, mange går rundt og tror, og det gælder også for politikere, og den måde vi vælger dem på:

”Vi kan lære noget af de andre EU-lande. I fx Spanien har de 40 procent kvinder i Parlamentet. Det er resultatet af den lov om ligestilling, de lavede i 1996, der blandt andet handler om kvindelig repræsentation. Partiernes valglister bliver kun godkendt, hvis der som minimum er 40 procent af begge køn. Og blandt de 5 øverste på listen skal der være 2 af begge køn. I Portugal har de nu fået den samme lov. Men der er også mange partier i Europa, som har indført kvotering på opstillingslisterne. Stort set alle de socialdemokratiske partier i Europa har gjort det, ligesom Macrons parti ’En Marche’, der har 45 procent kvinder i deres gruppe i den franske nationalforsamling.  Men nu er valget i gang, så derfor er det ekstra vigtigt, at vi husker at stemme på en kvinde,” understreger Ulla Müller.

Kampagnen kan følges på Facebook, Twitter og Instagram. #AltAtVinde #StemPåEnKvinde.

Læs 10 fakta om kvinder i politik her