Facebook Twitter Instagram search

Åbent brev til de opstillede kandidater til regionsrådsvalget 2017

I forbindelse med regionsrådsvalget d. 21. november 2017 har Dansk Kvindesamfund sendt følgende åbne brev til de opstillede kandidater. Kandidaternes svar vil blive offentliggjort på Dansk Kvindesamfunds Facebook-side.

Kære opstillede kandidater til regionsrådsvalget,

De sidste mange år er svangreomsorgen blevet nedprioriteret. Dansk Kvindesamfund har gentagne gange understreget vigtigheden af at prioritere området, og det er med beklagelse, at vi kan konstatere at dette ikke er sket.

Med nedprioriteringen af de offentlige tilbud indfører regionerne – og regeringen ved at sætte regionernes økonomiske rammer – skjult brugerbetaling. De vordende forældre, uanset familieform, deles ind i et a- og b-hold, hvor a-holdet har råd til at supplere det offentlige tilbud med privat tilkøbt jordemoder eller fødselsforberedelse. Det rammer bl.a. udsatte gravide og kvinder, der af den ene eller den anden grund ikke har ressourcerne til – eller forudsætningerne for – at opsøge og tilkøbe privat hjælp. Ligesom det rammer kvinder, der udsættes for vold i hjemmet. Hermed risikerer kvinderne at blive overset i systemet med alvorlige konsekvenser for både dem selv og deres kommende barn. En individuel tilgang til den fødende kan være et middel til at afhjælpe dette.

Sundhedsstyrelsen har udformet anbefalinger ift. svangreomsorgen, også for udsatte kvinder. Anbefalinger, der kan tages som toneangivende, men som det også er muligt at fravælge grundet lokale overvejelser på regionernes hospitaler. Dermed bliver de reelt det første, der ryger i en travl og presset hverdag på landets fødegange. En god fødsel skal være en ret for et barn, den fødende og en eventuel fødselspartner, og den er ikke automatisk sikret på baggrund af anbefalinger.

Det er sundhedsvæsenets ansvar at sørge for, at det kan rumme alle og skabe rammer, hvor det ikke bare er one size fits all, men sikre at der kan tilbydes forskellig behandling til kvinder med forskellige behov og derved sikre ligestilling.

Vi vil derfor gerne have jeres svar på følgende, som vi efterfølgende vil offentliggøre på Dansk Kvindesamfunds Facebook-side som en vælgerguide til vores medlemmer og følgere i forbindelse med regionsrådsvalget 2017.

Spørgsmål:

  1. Hvordan vil de opstillede til regionsrådet handle for at det sikres, at kvinder får adgang til reel fødselsforberedelse? Med reel fødselsforberedelse mener vi, at den fødende får den viden og de kompetencer, der skal til for at kunne tage beslutninger under fødslen vedrørende egen krop. Også når eksempelvis Hvidovre Hospital står i en situation, hvor de konsekvent mangler 30 % af det antal normerede jordemødre, der burde være.
  2. Der mangler uddannede jordemødre, og det er en mangel, som har indflydelse på, hvordan praktikerne kan udføre deres job. Der skal en midlertidig løsning til nu, mens vi venter på, at flere uddannes. En midlertidig løsning, der også sikrer jordemødrene arbejdsforhold, der gør, at de vil blive i faget. Hvordan vil de opstillede til regionsrådende sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft og en midlertidig løsning, indtil der er flere uddannede hænder.
  3. Hvordan vil de opstillede til regionsrådet sikre, at den ulighed, der er i hospitalssystemet for gravide og fødende, ikke forværres yderligere, og at alle kvinder uanset forudsætninger får nok informationer og forberedelse ift. deres fødselsforløb? Eksempler på forskellige forudsætninger kan være uddannelsesbaggrund, kendskab til egen anatomi, familiesammensætning, gravide med særlige behov og kompetencen til selv at opsøge relevant viden.
  4. Hvordan vil de opstillede til regionsrådet arbejde mod større sammenhæng mellem konsultationer hos praktiserende læge, jordemoderkonsultationer og hospitalernes tilbud?
  5. Hvordan vil de opstillede til regionsrådet arbejde for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. svangreomsorg gøres til mere end bare anbefalinger?

Vi stiller os gerne til rådighed med viden om området og anbefalinger til, hvordan I sikrer de fødende en ordentlig svangreomsorg og fødselsforberedelse. Kvinder, der skal føde, har brug for forberedelse, indsigt og dialog.

Med venlig hilsen,
Dansk Kvindesamfund